Peer-Netværket Danmark

Peer-Netværket er en medlemsorganisation, der arbejder med at udbrede og kvalificere det peer-faglige arbejde i Danmark. Vi formidler viden, bygger bro mellem medlemmer og interessenter og skaber lokale og nationale netværk.

Viden & Erfaring

I Peer-Netværkets vidensbank har vi samlet viden og erfaring med ansættelser, peer-faglighed og meget mere.

kurser, uddannelse & rådgivning

Vi rådgiver og vejleder, faciliterer workshops, holder foredrag og meget mere for både private og offentlige virksomheder.
Vi tilbyder desuden uddannelse og kurser til peers.
Alt tilpasses jeres individuelle behov.

Medlem

Læs mere om og bliv gratis medlem af Peer-Netværket eller log på det interne forum Peer-Portalen.

Peer-Netværket afholder Netværksmøder, Peer-Caféer, Fyraftensmøder og Efteruddannelse. Vi har arrangementer henvendt til vores medlemmer. Samtidig holder vi også mange åbne arrangementer, hvor alle er velkomne.

Læs mere om vores arrangementer og tilmeld dig her.

Søger du peer-fagligt job?

Snapseed

Projekt ansvarlig Peer-medarbejder til socialpsykiatrien, Favrskov Kommune

Der er mulighed for at få indflydelse på udviklingen af ligestillet støtte og den recovery orienterede indsats i kommunen. Der er mulighed for at være med til at påvirke indholdet i jobbet, men til en start vil fokus være på at udvikle tiltag omkring frivillige peers.
Da de forskellige indsatser i Favrskov kommune er geografiske spredte vil det være en fordel hvis du har kørekort.
Arbejdstiden er på 10-15 t/uge.
Tiltrædelse: 1. juni
Ansøgningsfrist: 22. maj 2019

Peers til 'Peer2Peer' hos Kompasset, Center Amager

Peer2Peer hos Kompasset på Amager søger frivillige peers, der tager ud og besøger bosteder. Det forudsætter engagement på min. 2 t/uge.
Ansøgningsfrist: løbende

Mission

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse.

Vision

  • At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset
    bopæl og samfundsmæssig status
  • At alle mennesker generelt mødes og anderkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet
  • At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold
Træmedhjerte

samarbejdspartnere

Peer-Netværket samarbejder med en bred vifte af organisationer, arbejdspladser og firmaer.

Vi rådgiver og vejleder om peer-fagligt arbejde med udgangspunkt i tværfaglig indsigt i feltet.

Peer-støtte-initiativet 2014-2018

Peer-Netværket har sammen med en række regioner, kommuner og brugerorganisationer været en del af Socialstyrelsens satspuljeinitiativ omkring afprøvning af peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.

Projektet er nu afsluttet. Læs om Peer-Netværkets erfaringer samt hent Socialstyrelsens evalueringer.

Har du spørgsmål eller andet,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Følg med i Peer-Netværkets arbejde.
Tilmeld dig nyhedsbrevet.
Luk menu