Peer-Netværket Danmark

Peer-Netværket er en medlemsorganisation, der arbejder med at udbrede og kvalificere det peer-faglige arbejde i Danmark. Vi formidler viden, bygger bro mellem medlemmer og interessenter og skaber lokale og nationale netværk.

Viden & Erfaring

Peer-Netværkets vidensbank, hvor vi har samlet viden og erfaring med ansættelser, peer-faglighed og meget mere.

tilbud & rådgivning

Vi rådgiver og vejleder, faciliterer workshops, holder foredrag og meget mere for både private og offentlige virksomheder.

Medlem

Peer-Netværket er en medlemsorganisation. Log på Peer-Portalen eller tilmeld dig Peer-Netværket her, det er ganske gratis.

Mission

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse.

Vision

  • At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset
    bopæl og samfundsmæssig status
  • At alle mennesker generelt mødes og anderkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet
  • At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold
Træmedhjerte

Peer-Netværket afholder ERFA-møder, peer-caféer, fyraftensmøder og efteruddannelse. Vi har arrangementer henvendt til vores medlemmer. Samtidig holder vi også mange åbne arrangementer, hvor alle er velkomne.

Læs mere om vores arrangementer og tilmeld dig her.

Peer-Netværkets Efteruddannelse

Den 2. oktober startede vi vores efteruddannelse op med det første kursusmodul “Den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis”. Kurset er for erfarne peers, der gerne vil udvikle deres samtalepraksis. Planen er, at der i fremtiden skal udbydes flere moduler og på kort sigt skal efteruddannelsen også afvikles i Jylland.

Peer-støtte-initiativet 2014-2018

Peer-Netværket har sammen med en række regioner, kommuner og brugerorganisationer været en del af Socialstyrelsens satspuljeinitiativ omkring afprøvning af peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.

Projektet er nu afsluttet. Læs Socialstyrelsens evalueringer.

Søger du peer-fagligt job?

Recovery-mentor til Psykiatrisk Center Glostrup

Psykiatrisk Center Glostrup søger en erfaren recovery-mentor som en del af deres faglige hold.
Arbejdstid er 20 timer om ugen.
Tiltrædelse 1. februar 2019 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 10. december 2018

4 relationesmedarbejdere til Orion, Hillerød

Bosted søger 4 relationsmedarbejdere. Der forventes både dag-, aften og weekend-vagter.
Arbejdstid er 20-37 timer om ugen.
Tiltrædelse 1. februar 2019
Ansøgningsfrist: 10. december 2018

Recovery-mentorer søges til afsnit 811 på Psykiatrisk Center Glostrup

Der søges en medarbejder med patienterfaring fra psykiatrien, der skal indgå i en tværfaglig personalegruppe. Vær bl.a. med til at tage imod nye patienter, fungere som gruppeleder i recovery-grupper samt være med til at udarbejde kriseplaner i samarbejde med patienterne.
Arbejdstid er mellem 25-30 timer ugentligt.
Tiltrædelse 1. marts 2019
Ansøgningsfrist: 14. december 2018

Peer-medarbejder til sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby

Peer-medarbejder søges til 14 sengepladser, heraf 4 skærmede. Både aften- og dagsarbejde foretrækkes.
Arbejdstid er mellem 10-15 timer ugentligt.
Tiltrædelse 1. januar 2019
Ansøgningsfrist: 14. december 2018

2 peer-medarbejdere til GRO Åben rådgivning, Roskilde

Det nyåbnede tilbud GRO under Center for Socialpsykiatri søger to peer-medarbejdere, der også gerne må have social- eller sundhedsfaglig baggrund.
Arbejdstid er 37 timer ugentligt.
Tiltrædelse 1. januar 2019
Ansøgningsfrist: 15. december 2018

Igangsætter/underviser, "Bro til hverdagslivet" Rudersdal kommune

Frivillige igangsættere/undervisere søges til recovery café for psykisk sårbare. Giver mulighed for at udvidde CV og udvikle faglige kompetencer ved deltagelse i workshops og kurser.
Ansøgningsfrist: 31. december

Peers til 'Peer2Peer' hos Kompasset, Center Amager

Peer2Peer hos Kompasset på Amager søger frivillige peers, der tager ud og besøger bosteder. Det forudsætter engagement på min. 2 t/uge.
Ansøgningsfrist: løbende

Har du spørgsmål eller andet,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Følg med i Peer-Netværkets arbejde.
Tilmeld dig nyhedsbrevet.
Luk menu
X