Peer-Netværket Danmark

Peer-Netværket er en medlemsorganisation, der arbejder med at udbrede og kvalificere det peer-faglige arbejde i Danmark. Vi formidler viden, bygger bro mellem medlemmer og interessenter og skaber lokale og nationale netværk.

Viden & Erfaring

Peer-Netværkets vidensbank, hvor vi har samlet viden og erfaring med ansættelser, peer-faglighed og meget mere.

tilbud & rådgivning

Vi rådgiver og vejleder, faciliterer workshops, holder foredrag og meget mere for både private og offentlige virksomheder.

Medlem

Peer-Netværket er en medlemsorganisation. Log på Peer-Portalen eller tilmeld dig Peer-Netværket her, det er ganske gratis.

Mission

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse.

Vision

  • At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset
    bopæl og samfundsmæssig status
  • At alle mennesker generelt mødes og anderkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet
  • At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold
Træmedhjerte

Peer-Netværket afholder ERFA-møder, peer-caféer, fyraftensmøder og efteruddannelse. Vi har arrangementer henvendt til vores medlemmer. Samtidig holder vi også mange åbne arrangementer, hvor alle er velkomne.

Læs mere om vores arrangementer og tilmeld dig her.

Peer-Netværkets Efteruddannelse

Den 2. oktober startede vi vores efteruddannelse op med det første kursusmodul “Den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis”. Kurset er for erfarne peers, der gerne vil udvikle deres samtalepraksis. Planen er, at der i fremtiden skal udbydes flere moduler og på kort sigt skal efteruddannelsen også afvikles i Jylland.

Peer-støtte-initiativet 2014-2018

Peer-Netværket har sammen med en række regioner, kommuner og brugerorganisationer været en del af Socialstyrelsens satspuljeinitiativ omkring afprøvning af peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.

Projektet er nu afsluttet. Læs Socialstyrelsens evalueringer.

Søger du peer-fagligt job?

Igangsætter/underviser, "Bro til hverdagslivet" Rudersdal kommune

Frivillige igangsættere/undervisere søges til recovery café for psykisk sårbare. Giver mulighed for at udvidde CV og udvikle faglige kompetencer ved deltagelse i workshops og kurser.
Ansøgningsfrist: 31. december

Peer-medarbejder til Regionspsykiatri Randers

Det er 3 stillinger på 12 timer pr uge, primært i dagtiden.
det kunne eks. være 3 dage a 4 timer, 4 dage a 3 timer e.l. Stillingerne er tidsbegrænsede i 1 år hvorefter der tages stilling til forlængelse.
Stillingerne vil referere til daglig leder af de tværgående tilbud.
Du vil blive ansat under gældende overenskomst med FOA
Arbejdstid er 12 timer ugentligt.
Tiltrædelse 1. februar 2019
Ansøgningsfrist: 3. januar 2019 kl 12

Peer-medarbejder til Regionspsykiatrien Horsens

Regionspsykiatrien Horsens søger 1 peer-medarbejder til vore 2 sengeafsnit.
Timeantal og arbejdstid aftaler vi i fællesskab, men du skal forvente 20-25 timer ugentligt, primært i tidsrummet kl. 12 – 20. Som peer-medarbejder vil du skulle bidrage med erfaringsbaseret støtte og viden om mestringsstrategier, Arbejdstid er mellem 25-30 timer ugentligt.
Tiltrædelse 1. februar 2019
Ansøgningsfrist: 18. januar 2019 kl 12

Peers til 'Peer2Peer' hos Kompasset, Center Amager

Peer2Peer hos Kompasset på Amager søger frivillige peers, der tager ud og besøger bosteder. Det forudsætter engagement på min. 2 t/uge.
Ansøgningsfrist: løbende

Har du spørgsmål eller andet,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Følg med i Peer-Netværkets arbejde.
Tilmeld dig nyhedsbrevet.
Luk menu
X