Vi har samlet en række materialer, der er relevante, når arbejdspladser vil ansætte peers. De kan også bruges som inspiration af peers, der vil søge uopfordret eller gerne vil undersøge, hvor deres peer-virke passer ind.

Klik på billederne for at åbne dokumenterne.

 

Når brugere bliver kolleger – om ansættelse af recovery-medarbejdere… bekymringer og nye muligheder er udarbejdet af Peer-Støtte i Region Hovedstaden. I vejledningen får du svar på, hvad der er gode ansættelsesforhold for peers, og hvem din nye kollega er. Der er en tjekliste med gode råd ved jobstart og anbefalinger til opfølgning på jobstart. Vejledningen kommer også ind på, hvorfor det vinder frem at ansætte peers, samt hvilke bekymringer en peer gør sig i forbindelse med sine opgaver.

 

Hvordan kan man forberede sig på arbejdspladsen er udarbejdet af Peer-Støtte i Region Hovedstaden. Vejledningen giver råd til, hvordan arbejdspladser forbereder sig på at have peers – for eksempel ved at se på motivationen for at ansætte peers og hvilken rolle, peer-støtten skal spille.

 

Når I skal ansætte peers – guidelines er udarbejdet af Peer-Støtte i Region Hovedstaden ud fra deres erfaringer med at ansætte 12 peers i kommuner og region. Vejledningen giver hjælp til, hvad der er vigtigt i forhold til ansøgernes kvalifikationer, jobopslaget, ansættelsesudvalget og samtalen samt hvordan der gives et godt afslag.

 

Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område – En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte er udgivet af Socialstyrelsen i 2016. Guiden bygger primært på international forskning og erfaring med at implementere peer-støtte. Inspirationsguiden kommer ind på hvorfor, det er en god idé at ansætte peers, hvad der skal til for, at gøre ledelsen og organisationen parat, funktionsbeskrivelser og rekruttering af peers samt kompetencer og uddannelse af peers.

 


Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer er udarbejdet af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM. De har undersøgt, hvor og hvordan peers kan blive mere udbredt på arbejdsmarkedet. DEFACTUM stiller en række anbefalinger op og ser på, at peers kan varetage mange funktioner, alt afhængig af kompetencer, erfaringer og økonomisk forsørgelsesgrundlag.

 

Introducing Peer Workers into Mental Health Services. A Toolkit er tre værktøjer, der kan bruges, når en arbejdsplads ønsker at ansætte peers. De er udviklet af St. George’s University of London. Det ene værktøj kan bruges til at lokalisere peer-indsatser og/eller muligheder for nye peer-indsatser. Det andet værktøj er “The Peer Worker Role Star”, som kan bruges til at forventningsafstemme, hvad der ligger i peer-rollen og/eller selv blive klar over, hvordan man ser sig selv som peer. Det tredje værktøj er et spørgeskema til at finde frem til de vigtigste emner at diskuttere/forholde sig til ved ansættelse af peers.

Luk menu
X