Ledige peer-jobs

Klik på overskrifterne og læs mere om stillingerne

Peers til 'Peer2Peer' hos Kompasset, Center Amager

Peer2Peer hos Kompasset på Amager søger frivillige peers, der tager ud og besøger bosteder. Det forudsætter engagement på min. 2 t/uge.
Ansøgningsfrist: løbende

Peermedarbejder til Psykiatriens Hus, Århus

Den regionale del i Psykiatriens Hus Aarhus søger 1-2 peer-medarbejdere til personalegruppen. Stillingen/stillinger er fra 12 - 30 timer om ugen. Den regionale del af Psykiatriens Hus hører til under Afdeling for Depression og Angst, AUH. Jobbet som peer-medarbejder i Psykiatriens Hus er afvekslende og indeholder forskellige arbejdsopgaver. Peer-støtten kan spænde fra uformelle samtaler til strukturerede forløb. En del af jobbet, er at være i området ved overnatningspladserne. Her er samtaler og aktiviteter, der giver mening for borgerne, der overnatter, en del af dit arbejde. Kollagerne er blandt andre ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter, læge, psykologer, andre peer-medarbejdere og socialrådgivere.
Ansøgningsfrist d.25. august

Pårørendementor søges til ældrepsykiatrisk enhed på Psykiatrisk Center Amager

Brænder du for at gøre en forskel for pårørende til personer med psykisk sygdom? Og har du selv erfaringer som pårørende i psykiatrien, som du gerne vil anvende til at hjælpe andre pårørende samt dele med medarbejdere og ledere i psykiatrien? Så er du den, vi søger som pårørendementor i Ældrepsykiatrisk Enhed på Psykiatrisk Center Amager.
Vi søger en medarbejder, der har personlig erfaring med at være pårørende til en person med psykisk sygdom og som har været og /eller er i behandling i hospitalspsykiatrien.
Deltidsstilling på 21 timer.
Ansøgningsfrist: Den 13. september 2019, kl. 12.00

Vil du være peer-medarbejder i vores Klinik for psykoser, 12-20 timer pr uge? (Region Midt)

For ca et halvt år siden indførte vi en arbejdsmetode, der hedder FACT (Flexible Assertive Community Treatment), hvor vi i fællesskab løfter de tungeste behandlingsopgaver.
I denne metode er der meget fokus på recovery, og her bruger vi både læger, sygeplejersker, psykologer, terapeuter og peer-medarbejdere m fl for at hjælpe patienterne bedst muligt.
Vi varetager behandling af patienter med psykose-lidelser fra Aarhus og Samsø. Vi har 3 FACT-teams, som består af læger, sygeplejersker og psykologer. Du vil blive tilknyttet ét af disse teams. Hver morgen mødes vi og taler om de patienter, som lige nu har mest behov for os og tilrettelægger behandlingen sammen. En del af arbejdet foregår som opsøgende behandling, hvor vi mødes med patienter hjemme eller andet sted, de foretrækker.
Dit timetal vil afhænge af dine ønsker og teamets behov. Arbejdstiden vil ligge i vores åbningstid, som er fra kl 8 – kl 16.
Ansøgningsfrist d.16 august 2019

Peer-medarbejder til "de særlige pladser" Psykiatrisk afdeling i Vejle

Vi søger en peer-medarbejder med interesse for psykiatri og patienter der er udfordret på deres sociale færdigheder, til vores afsnit – de særlige pladser i Vejle.
Stillingen er på 12-16 timer ugentlig, fordelt på 3-4 dage med tiltrædelse snarest muligt.
Den 1. marts 2018 åbnede Psykiatrisk Afdeling Vejle et sengeafsnit med 15 pladser til særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, der er udfordret på deres sociale færdigheder og samtidig kan have et misbrug.
På de særlige pladser arbejder vi med en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvor der er fokus på patientens recovery.
Ansøgningsfrist torsdag den 15. August 2019.
Samtaler finder sted Mandag den 19. August 2019.

Orion søger en Relationsmedarbejder til dag/nat-stilling med faglig baggrund og/eller med egne levede erfaringer i at komme sig fra psykisk lidelse

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med meget svære og komplekse problemstillinger, svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsomme reaktionsmønstre, drevet af Den sociale virksomhed under Region Hovedstaden. Orion, har kort fortalt, til opgave at samarbejde med de 45 beboere og dagbrugere om at skabe muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv samt muligheder for at komme sig.
Dine kvalifikationer: Relevant social- og/eller sundhedsfaglig grunduddannelse eller personlig erfaring med at komme sig over en psykisk lidelse og/eller sociale vanskeligheder, samt evne og lyst til at bruge erfaringerne i samspillet med andre (Peer medarbejdere/ recoverymentorer).
Ansøgningsfrist senest den 11. september 2019 kl. 12:00.

4 Peer-medarbejdere (flexjob) søges til almenpsykiatriske sengeafsnit ved Regionspsykiatrien Midt

Vi søger Peer-medarbejdere til 4 faste stillinger ved de almenpsykiatriske sengeafsnit i Viborg. Timetal mellem 8-10 timer ugentligt og tiltrædelse skal kunne ske senest 1. oktober 2019.
Stillingerne er fordelt således:
1 stilling ved Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P0 1 stilling ved Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P2 1 stilling ved Sengeafsnit for Affektive Lidelser A1 1 stilling ved Sengeafsnit for Observation og Intensiv Behandling M1
Vi søger Peer-medarbejdere, som selv har haft personlig erfaring med psykiske vanskeligheder for at udvikle og styrke afsnittenes recovery-arbejde med patienterne.
Ansøgningsfrist hurtigst muligt og senest fredag den 30. august 2019.

To peer-medarbejdere til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Psykiatrisygehuset søger to peer-medarbejdere til Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa. Måske har du lyst til at blive vores nye medarbejder? Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa søger pr. 1. september 2019 to peer-medarbejdere til faste stillinger af ca. 11-18 timer pr. uge. Det er vores forventning, at du har personlig erfaring med psykisk sårbarhed, og at du er godt på vej i din helbredsproces. Som peer-medarbejder skal du aktivt anvende dine erfaringskompetencer i relationsarbejdet, og du skal bibringe et recoveryperspektiv i hverdagens opgaver. Dette i forhold til både patienter, pårørende og kollegaer.
Ansøgningsfrist d.19. august

Har du lyst til at være frivillig peer i OPUS Amager?

OPUS Amager søger 4 frivillige peers (mennesker med personlig erfaring med behandlingspsykiatrien), som har lyst til at bidrage til vores frivillige tilbud. Caféen vil have til formål at støtte unge i at bryde ensomhed med fokus på fællesskab, åbenhed, tillid og på at blive mere fortrolig med det at være social. I caféen får de unge mulighed for at møde andre, som de kan udveksle erfaringer og oplevelser med om at være ung med en psykisk lidelse. I caféen kan man også have en uformel snak, spille spil, gå en tur, være kreativ osv. Caféen kan derudover bruges til at bygge bro til andre fællesskaber uden for OPUS f.eks. igennem besøg hos kommunale og frivillige tilbud. Det kan også være noget helt tredje, som du kan byde ind med!
Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2019.

Center for Udvikling og Støtte (CUS, HIllerød Kommune) søger frivillige peer-medarbejdere

Vil du være frivillig og gøre en forskel for psykisk sårbare og udsatte?
Center for Udvikling og Støtte (CUS) søger frivillige peer-medarbejderetil 4 nyoprettede stillinger på hver minimum 10 timer ugentligt med start 2. september eller snarest herefter.
Din rolle i forhold til brugerne er først og fremmest at hjælpe andre med psykisk sårbarhed eller udsathed til at tro, at det er muligt at komme sig og at skabe optimisme og handlekraft. Som peer skal du i fællesskab med de ansatte motivere brugerne til at øge deres tilknytning til fællesskaber og foreningsliv og understøtte dem i at skabe netværk og dermed bryde social isolation. Derudover skal du kunne lære fra dig, så øvrige medarbejdere kan lære af dine erfaringer.
Ansøgningsfrist er den 21. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august

Er du vores nye projektkoordinator i Peer2Peer Kompasset?

Du skal sammen med projektlederen facilitere og støtte de frivillige i Peer2Peer Kompasset i deres arbejde med aktiviteter i Aktivitets- og Samværstilbuddet Kompasset og på bostederne under Center Amager.
Projektet bygger på ideen om, at mennesker, der har egne erfaringer med psykisk sygdom kan være inspiration og forbillede for andre brugere af psykiatrien.
Stillingen er på 25-30 timer om ugen fra 1. oktober 2019 i en tidsbegrænset ansættelse, med mulighed for forlængelse.
Ansøgningsfrist er d. 22. august 2019.

Peer-medarbejder til Botilbuddet Borgervænget

Vil du være med til at skabe et nyt botilbud, der er rummeligt i forhold til unge i alderen 18-30 år, som har komplekse problemstillinger? Og vil du samtidig sætte rammen for deres udvikling?
Botilbuddet Borgervænget er i gang med en spændende proces, da vi den 1. januar 2019 har ændret vores nuværende målgruppe til en målgruppe, der rummer unge med komplekse problemstillinger. Nogle af de unge vil, udover deres psykiatriske diagnose, have et forbrug/misbrug af rusmidler.
Der er tale om en midlertidig stilling på 30 timer om ugen fra den 1. oktober 2019 til den 31. juli 2020.
Stillingen er nyoprettet og tanken er skabe bro til hverdagslivet. Vi har derfor brug for at kunne tilbyde de unge andre muligheder, herunder tilbud ud af huset. Det mener vi, en peer-medarbejder med fordel vil kunne bidrage positivt til. Du skal derfor være indstillet på, at udvikle og præge din egen stilling og være med til at understøtte udviklingen på Borgervænget.
Ansøgningsfrist er mandag den 26. august 2019

Orion søger fem Relationsmedarbejdere til dag/aften-stillinger med faglig baggrund og/eller med egne levede erfaringer i at komme sig fra psykisk lidelse

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med meget svære og komplekse problemstillinger, svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsomme reaktionsmønstre, drevet af Den sociale virksomhed under Region Hovedstaden.
Vi søger fem relationsmedarbejdere til 37 timer pr uge til at arbejde dag/aften. Fire af stillingerne er faste stillinger mens den sidste er et barselsvikariat på 12 måneder med mulighed for forlængelse. Stillingerne ønskes besat pr. 1. november 2019.
Vi er på jagt efter relations medarbejdere med lyst til at arbejde i netværk, defineret af beboerne og deres opgave er, at samarbejde med de mennesker der bor i Orion med henblik på at skabe gode hverdagsliv og muligheder for at komme sig.
Ansøgningsfrist senest den 11. september 2019 kl. 12:00