ARBEJDSGIVER

Peer-Netværket tilbyder sparring og rådgivning til arbejdspladser, der har ansat eller ønsker at ansætte peer-støttemedarbejdere, lønnede som frivillige.

Netværkets sparring og rådgivning skal bidrage til at tydeliggøre, hvordan peer-støtte kan bidrage til at fastholde og udvikle en organisations recovery-orientering. Ydelserne skal støtte både ledelse og kollegaer i at drage størst mulig nytte af at ansætte peers, samt med at imødegå en række kendte udfordringer, der knytter sig til ansættelsen af peer-støttemedarbejdere.

Vi kan fungere som rådgivende part i tilfælde af, at der opstår en krise i forbindelse med peer-støttemedarbejderens opgaver. Dette kan være problemer knyttet til samarbejdsklimaet, uklare forventninger eller andre udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med ansættelsen.

Netværkets medlemmer har stor erfaring med brug af peer-støtte og kan holde workshops og foredrag om en række centrale spørgsmål, der knytter sig til brugen af peer-støtte.

Interesserede i kommuner, regioner og private virksomheder/organisationer kan benytte sig af Peer-Netværkets viden og kompetencer. Disse ydelser vil være prissat i samarbejde med Socialstyrelsen.

For yderligere information, kontakt Peer-Netværket.

Yes No