ARBEJDSGIVER

Hvorfor er det en god idé at ansætte peers?

Peers bidrager til at fastholde og udvikle din organisations recovery-orientering:

  • Peer-støtte gavner både givere og modtagere af støtten, og peer-støtte er en unik og virksom ressource i menneskers recovery-processer.
  • Peers kan skabe håb, være rollemodeller samt dele viden og støtte, der er baseret på egne erfaringer. Det kan for eksempel være om, hvilke mestringsstrategier der er gode at anvende.
  • Peer-støtte har mindst den samme effekt som traditionelle faggrupper, og nogle gange større effekt. Effekten er størst, når peers indgår i særlige peer-roller eller peer-funktioner, eller når de varetager særskilte peer-indsatser.

Peer-Netværket hjælper jer godt i gang, når I skal ansætte peers

Peer-Netværket yder rådgivning til arbejdspladser, der har ansat eller ønsker at ansætte medarbejdere med erfaringskompetence (peers) – frivillige såvel som lønnede. Vi tilbyder oplæg og workshops med udgangspunkt i vores viden om peer-støtte.

Vores ydelser støtter både ledelse og kolleger i, at I får et godt samarbejde mellem peers og øvrige ansatte, og at jeres peers får den bedst mulige opstart. Interesserede i kommuner, regioner og private virksomheder/organisationer kan benytte sig af Peer-Netværkets viden og kompetencer. Vores ydelser er prissat i samarbejde med Socialstyrelsen.

Peer-Netværket tilbyder rådgivning

Vi kan rådgive arbejdspladser, når I skal ansætte peers, eller hvis der opstår en krise i forbindelse med jeres peers arbejdsopgaver, såsom problemer med arbejdsklimaet, uklare forventninger eller andre udfordringer i forbindelse med ansættelsen.

For yderligere information kontakt Peer-Netværket.

Peer-Netværket tilbyder oplæg og workshops

Peer-Netværket tilbyder oplæg og workshops for ledere og medarbejdere i virksomheder, organisationer, regioner eller kommuner med det formål at forberede personalegrupper og ledere til at tænke peers ind i organisationen. Peer-Netværkets oplæg og workshops er baseret på vores viden og erfaring på området – blandt andet fra forskning samt fra peers og andre arbejdspladser.

Vores erfaring er, at der kan opstå mange spørgsmål fra medarbejderne og en del usikkerheder, hvordan I sikrer et godt samarbejde med en peer:

  • Skal der tages særlige hensyn, og hvad hvis personen bliver syg igen?
  • Hvordan skal arbejdsmiljøet være?
  • Hvilke kompetencer skal personen have, og hvordan bringer arbejdspladsen personens erfaringskompetencer i spil over for borgerne?

For yderligere information kontakt Peer-Netværket.

Mere inspiration

I kan finde mere inspiration i denne handy guide, som projektet Peer-støtte i Region Hovedstaden har lavet til arbejdspladser, der skal ansætte peers.

I kan også læse denne publikation fra DEFACTUM om, hvordan vi skaber et større arbejdsmarked for peers.

Eller I kan finde inspiration i tre værktøjer udviklet af St. George’s University i London