Bag om Peer-NetværkeT

I Peer-Netværket Danmark er vi rige på og lever af vores erfaringer, og vores vigtigste viden er, at
vi ved at man kan komme sig
.

Vi har erfaring med at genfinde selvstændighed, integritet og værdighed efter psykiske vanskeligheder, og ud fra det perspektiv arbejder vi med at udbrede, anerkende og kvalificere peer-fagligt arbejde i Danmark.

Peer-Netværket er for alle med peer-faglige kompetencer i at komme sig efter psykiske vanskeligheder.

  Mission

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse.

  Vision

 • At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset
  bopæl og samfundsmæssig status
 • At alle mennesker generelt mødes og anderkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet
 • At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold

Hvad er peer-faglighed?

Vores primære målgruppe er peer-faglige medarbejdere, der åbent inddrager levede erfaringer i deres arbejde. Det er vigtigt at skelne mellem peer-støtte, der er en blandt flere peer-funktioner og peer-arbejde, der er en bredere betegnelse for mange slags peer-funktioner.

Peer-fagligt arbejde dækker blandt andet over:

 • Peer-støtter, peer-mentorer, peer-koordinatorer eller peer-guider, der yder støtte til borgere, patienter og andre personer, enkeltvis og/eller i grupper
 • Peer-undervisere og peer-oplægsholdere, der sætter egne levede erfaringer i spil gennem oplæg og i undervisningen
 • Peer-rådgivere og peer-konsulenter, der yder rådgivning og sparring for organisationer og ledelser ud fra et peer-perspektiv og med udgangspunkt i egne erfaringer
 • Peer-udviklere og peer-forskere, der bruger egne levede erfaringer til at kvalificere ny viden

Samlet for alle betegnelser gælder, at de levende erfaringer skal have en væsentlig betydning i arbejdets udfoldelse -enten direkte, som når peer-støtten på et psykiatrisk sengeafsnit bruger sine egne levede erfaringer med psykiatri og recovery i sit relationsarbejde, eller indirekte, som når en forsker med levede erfaringer bruger disse erfaringer som en klangbund i sin formidling af viden.  

Hvem kan være peer?

Peer-fagligt arbejde er ”åbent at inddrage levede erfaringer som en kompetence”, og alle der gør det i deres arbejde, kan kaldes for en medarbejder med peer-kompetence. Men det er naturligvis væsentligt at de levede erfaringer

 • er omsat til en kompetence
 • bruges aktivt i arbejdet.
Luk menu