Møde om de fremtidige netværksmøder i Århus, Viborg og Randers

Tilmelding via mail til merete@peernet.dk

Program

> Tjek ind
> Kort oplæg om dagens emne
> Brainstorming og fælles ideudvikling
> Plan for de fremtidige netværksmøder

Netværksgrupperne er på mange måder Peer-Netværkets DNA. Det er her I, vores medlemmer, møder hinanden på tværs af arbejde og indsatser, og her I får inspiration til at gå videre med peer-arbejdet. Men der er også udfordringer. For hvordan får man folk til at komme? Hvordan får man støttet op om hinanden? Og hvordan bibeholde de gode intentioner og initiativer i hverdagen? Det vil vi alt sammen kigge på og snakke om, så vores netværksgrupper i Århus, Viborg og Rander kan blive styrket og føle opbakning.


Så kom og vær med til at skabe den gode stemning og mobilisere de gode kræfter ud fra de erfaringer, netop du sidder med.
Der vil være kaffe og the og lidt at spise undervejs

Luk menu