Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden

Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden har udgivet rapporten ”Peer-støttens resultater” i en pixi-udgave samt en komplet udgave.

I rapporten undersøger og dokumenterer projektet, hvordan peer-støtte kan understøtte personlig recovery og forbedre livsmuligheder blandt borgere, der indtræder i en samarbejdsrelation med en peer. Rapporten ser på, hvordan det udfolder sig inden for projektets to modeller, som er individuel peer-støtte og gruppebaseret peer-støtte.

I undersøgelsen har projektet brugt CHIME som en analytisk ramme. CHIME står for:

  • Forbundethed (connectedness)
  • Håb og optimisme (hope and optimism)
  • Identitet (Identity)
  • Mening med tilværelsen (meaning in life)
  • Empowerment

De skal forstås som domæner inden for hvilke, recovery er muligt. Rapporten viser, hvordan peer-støtte kan skabe resultater i nuet, som formentligt bidrager til langsigtede virkninger.

Rapporten er baseret på 11 kvalitative interviews, og den går dermed i dybden med et lille udvalg af de 900 modtagere af peer-støtte, der har været i perioden. Selvom det er et lille udsnit, kan projektet se overlap til sin egen midtvejsrapport, og konklusionen understøtter meget af den eksisterende litteratur om recovery og peer-støtte.

Et andet forbehold er, at interviewdeltagerne har meget positive fremstillinger – det bunder i, hvem projektet havde mulighed for at interviewe. Interviewpersonerne udgør ikke et repræsentativt udsnit af peer-støttemodtagerne i projektet. Det er muligt, at resultaterne afspejler velfungerende peer-relationer.

Projektets resultater viser forbedringer inden for alle fem domæner:
Peer-støtte styrker borgenes forbundethed på grund af de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelse.

Størstedelen af peers indgyder håb og optimisme, da de viser, at det er muligt at komme sig, og da de har en ressourceorienteret indgangsvinkel.

Peers kan støtte op om opbygningen af en mere positiv identitet ved at mindske selvstigma og understøtte udviklingen af anerkendte sociale roller. Peers møder endvidere borgeren som et helt menneske, der ikke defineres ud fra diagnoser, og peers sætter fokus på muligheder og ressourcer.

Peers støtter op om, at borgeren kan (gen)finde meningen med oplevelser og handlemønstre samt får indhold i hverdagen og noget at stå op til.

Peers støtter op empowerment ved både at styrker ressourcer og ved at støtte op om borgerens evne til at sætte mål og handle på disse.

Du kan finde begge udgaver af rapporten her.

Luk menu