Faglig fyraften

Program

> Velkomst
> Oplæg inkl. spørgsmål v. Siv-Therese Bjørkedal
> Pause
> Oplæg inkl. spørgsmål v. Malene Kessing
> Afrunding

Siv vil fortælle om et ny-udviklet rehabiliteringstilbud, Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R) der i perioden mellem 2018 og 2021 undersøges og afprøves i et lodtrækningsforsøg. MA&R gennemføres i et samarbejde mellem peers og ergoterapeuter, i distriktspsykiatrien og i aktivitets- og samværstilbud. I oplægget vil der være vægt på hvorfor og hvordan MA&R er udviklet, samt erfaringer om samarbejdet med peers og hvordan samarbejdet bidrager til faglig udvikling og personlig læring.

I sit oplæg vil Malene Kessing reflektere over, hvordan lønnede peer medarbejdere forstår og oplever deres funktion på psykiatriske afdelinger og ambulatorier. Herudover vil hun give perspektiver på, hvordan patienter og sundhedsfagligt personale oplever de lønnede peer medarbejdere. Dataindsamling til projektet er netop afsluttet, og oplægget vil derfor være baseret på indledende undren og refleksioner fremfor en systematisk gennemgang af data. Malene er ph.d. studerende fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Praktisk

Hvor:
Vesterbrogade 53, 1.
1620 Kbh V
Hvornår:
7. maj 2019
kl. 16:30 - 18:00

For alle, der er interesseret i peer-arbejde
Pris: Gratis
Tilmelding nedenfor senest 5. maj

IMG_5231
Luk menu