Har du personlige erfaringer med psykisk sygdom og recovery, og har du lyst til at hjælpe andre i samme situation?

Så kan du blive en del af vores nye frivillige team!

Om jobbet:

OPUS Amager er i gang med at skabe en café, hvor unge, som er i behandling i OPUS på Amager, kan træne deres sociale færdigheder.

Vi søger 4 frivillige peers (mennesker med personlig erfaring med behandlingspsykiatrien), som har lyst til at bidrage til vores frivillige tilbud. Caféen vil have til formål at støtte unge i at bryde ensomhed med fokus på fællesskab, åbenhed, tillid og på at blive mere fortrolig med det at være social. I caféen får de unge mulighed for at møde andre, som de kan udveksle erfaringer og oplevelser med om at være ung med en psykisk lidelse. I caféen kan man også have en uformel snak, spille spil, gå en tur, være kreativ osv. Caféen kan derudover bruges til at bygge bro til andre fællesskaber uden for OPUS f.eks. igennem besøg hos kommunale og frivillige tilbud. Det kan også være noget helt tredje, som du kan byde ind med!
Du vil få en unik chance for at være med til at udvikle og opstarte dette tilbud i et team af frivillige peers og OPUS-medarbejdere.

Vores ønsker til dig:

 • At du har, eller har haft, en psykisk lidelse (gerne indenfor psykosespektrummet) og har været i behandling i psykiatrien
 • At du er kommet så langt i din egen recovery-process, at du kan være der for andre
 • At du er pligtopfyldende og mødestabil
 • At du er åben, fordomsfri og imødekommende
 • At du har indsigt i og forståelse for, hvad en psykisk lidelse gør ved et ungt menneskes liv
 • At du har lyst til at dele dine egne erfaringer og viden, og har en fornemmelse for balancen mellem at dele og lytte
 • At du har et nuanceret syn på behandlingspsykiatrien og har fokus på at give håb for bedring
 • At du har lyst til at være vært og tage medansvar for, at alle i caféen føler sig velkomne

Vi tilbyder:

 • Indflydelse og ansvar ifm. udvikling af caféen
 • Peer-uddannelse i samarbejde med Recovery Lab
 • Mulighed for at få erfaring i at bruge sig selv i arbejdet med andre
 • Mulighed for deltagelse i kurser på Skole på Tværs
 • Medlemskab af peer-netværket
 • Et andet indblik i psykiatrien
 • Gruppesupervision
 • God introduktion til arbejdet med unge med psykiske lidelser
 • Et samarbejde med et engageret og kompetent OPUS team
 • En anbefaling efter ansættelse i længere periode

Vilkår for ansættelsen:

 • Det er frivillige stillinger, dvs. ikke lønnet arbejde.
 • Der vil blive udarbejdet et dokument, der beskriver vilkår for samarbejdet

Vi søger 4 frivillige, som kan forpligte sig til at arbejde 3-4 timer ugentligt ca. 3 gange om måneden i en periode på minimum et år.

Om os:
Teamet består aktuelt af 20 tværfaglige medarbejdere fordelt i to mindre teams med hver en overlæge samt en afdelingslæge knyttet til begge teams. Ambulatoriet er præget af stor aktivitet og engagement, hvor det tværfaglige samarbejde og faglig sparring er en central del af hverdagen. Ledelsen af teamet udgøres af en teamleder og en speciallæge i psykiatri. Derudover er teamet sammensat af socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeut samt en lægesekretær.

Yderligere information kan du finde på: http://www.opuskbh.dk

Information og ansøgningsfrist:
Send en ansøgning inden d. 1. oktober 2019, hvor du skriver lidt om dig selv, hvad du kan byde ind med, og hvorfor du ønsker at blive en del af vores frivillige peers i OPUS på Amager.
Send ansøgningen til pca-opus.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til teamleder Lea Klarup på tlf: 38641786.

Luk menu