Hvem er vi?

Peer-Netværket Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for mennesker, der alle har gennemlevet perioder med psykisk sygdom og recovery, og som ønsker at dele af deres erfaringer til glæde for ligesindede og til styrkelse for dem selv. Det sker gennem bruger-til-bruger støtte også kaldet peer-støtte.

Peer-Netværket adskiller sig fra andre bruger- pårørendeorganisationer ved at fokusere på den peerstøtte, der finder sted på arbejdspladser.

Vores medlemmer arbejder således som lønnede medarbejdere primært i behandlings- og socialpsykiatrien, hvor de har daglig kontakt med patienter og borgere, og hvor de indgår i tæt samarbejde med deres fagprofessionelle kollegaer.

Det overordnede mål er at sikre, at psykiatrien i bredeste forstand og i stadigt højere grad inddrager den enorme viden om livet med en psykisk lidelse, som tidligere patienter har og repræsenterer.

I Peer-Netværket tror vi, at alle kan komme sig fra psykisk lidelse, og vi tror, at vejen frem er at lytte til dem, der har gået vejen først.

Peer-Netværkets fornemmeste opgave er at styrke medlemmernes erfaringskompetencer fagligt og socialt. Det gør vi f.eks. gennem netværksmøder for medlemmer i hele landet, fyraftensmøder for medlemmer og deres kollegaer, erfa-gruppe for ledere, der har peers ansat, konferencer og regional- og landstræf. Vi har desuden succes med at tilbyde peerfaglig efteruddannelse for vores mere erfarne medlemmer.

Peer-Netværket blev etableret i 2015 med støtte fra satspuljemidler fra Social Styrelsen. I 2019 overgik vi fra puljemidler til et toårigt driftstilskud ligeledes fra Social Styrelsen. Dette udløber ved udgangen af 2020.

Vi har i dag ca. 400 medlemmer.

Luk menu