Adresser

Peer-Netværket Danmark (Aarhus)
c/o Gallo Huset
Nørre Allé 30, 1. tv.
8000 Aarhus C

Peer-Netværket Danmark (København)
Vesterbrogade 53, 1.
1620 København V

 

Medarbejdere

Petrine Severin
Specialkonsulent
Telefonnummer: 21 97 79 51
E-mail: petrine@peernet.dk
Træffes bedst efter aftale

Kristine Schwarz
Udviklingskonsulent
Telefonnummer: 28 70 56 85
E-Mail: kristine@peernet.dk
Træffes bedst: Tirsdage og fredage klokken 9-16

Thomas Ravn
Projektleder
Telefonnummer: 21 97 70 87
E-mail: thomas@peernet.dk
Træffes bedst: Hverdage klokken 9-16

Ása Hrefnudóttir (på barsel)
Projektleder
Telefonnummer: 21 97 22 35
E-mail: asa@peernet.dk

Kontakt vedrørende Peer-Netværkets ERFA-møder, netværksgrupper og efteruddannelse

Pytte Hertz Würtz
Tovholder for netværksgruppen i Randers
Kontaktes på mail: pytte@peernet.dk

Lars og Bobby
Tovholdere for netværksgruppen i Odense
Kontaktes på mail: fyn@peernet.dk

Kristine Schwarz
Tovholder for ERFA-møderne i Roskilde og København samt midlertidigt Viborg
Kontaktes på: kristine@peernet.dk

Petrine Severin
Tovholder for Peer-Netværkets efteruddannelse samt midlertidigt ERFA-møderne i Aarhus og Risskov.
Kontaktes på mail: petrine@peernet.dk

Er du interesseret i at starte en netværksgruppe op andre steder end i de ovennævnte byer, så kontakt Petrine for Sjælland og Fyn eller Thomas for Jylland.

Styregruppen bag Peer-Netværket

Styregruppen udgør Peer-Netværkets øverste myndighed og er at sidestille med en bestyrelse. Den består af repræsentanter fra tre landsdækkende brugerorganisationer, LAP, SIND og Outsideren. Derudover er der en repræsentant fra Gallo Huset i Aarhus, en repræsentant fra Recovery Lab og tre medlemmer, der er med i styregruppen som privatpersoner.

Hanne Wiingaard Formand, repræsenterer LAP

Kristian Bennedsen Næstformand, repræsenterer SIND

Nis Bjarnhof Anden næstformand, repræsenterer Outsideren

Karl Bach Repræsenterer LAP

Jens Lundgaard Thomsen Repræsenterer SIND

Naja Hyo Clement Hansen Repræsenterer Outsideren

Bjørn Stensvold Repræsenterer Gallo Huset

Claus Bech-Nielsen Repræsenterer Recovery Lab

Lisa Korsbek Medlem af styregruppen som privatperson

Merete Johansen Medlem af styregruppen som privatperson

Christina Ytzen Lauridsen Medlem af styregruppen som privatperson

Desuden har styregruppen et forretningsudvalg, der består af formand og næstformænd. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for den daglige drift og for ansættelse og afskedigelse af personale. Det er ligeledes forretningsudvalget, der ansætter projektlederen og bemyndiger denne til at varetage for eksempel den daglige drift.

LinkedIn

Du kan følge os på LinkedIn

Facebook

Du kan følge os på Facebook, hvor vi blandt andet slår nyheder og jobopslag op. Vi har også en lukket Facebookgruppe, primært for vores medlemmer og andre interessenter.

 

Luk menu
X