LINKS

 

Peer-projekter

MB-forløbet – Jægersborg
Efteruddannelse for fagfolk med en pædagogisk-, social– eller sundhedsfaglig uddannelse
og samtidig har personlige erfaringer med psykisk sygdom og sårbarhed.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”
Treårigt satspuljeprojekt i et partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk. Projektet underviser og superviserer mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelse.

Projekt ”Peers som brobyggere” i Region Sjælland
Treårigt satspuljeprojekt, der varetages i et partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND.

Projekt ”Ligestillet støtte – en vej til recovery” i Region Midtjylland
Et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg Kommune samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning, der frem til sommeren 2018 udvikler og afprøver to modeller for ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’) – en peer-guide-model og en undervisningsmodel.

Peer Projekt Vejle Kommune
Frivillig mentorordning målrettet mennesker i socialpsykiatrien i Vejle

Projekt Din Gode Udskrivning
Medarbejdere med erfaringskompetencer underviste medarbejdere og patienter i psykiatrien ud fra Udskrivningsguiden. Hjemmesiden rummer en masse materiale målrettet patienter, der udskrives fra en psykiatrisk indlæggelse.

Recovery Lab
Recovery Lab har en peer-guideuddannelse og frivillige peers tilknyttet.

Foreninger

ADHD-Foreningen
Arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Angstforeningen
Landsdækkende forening for mennesker med ikke-psykotiske angstlidelser.

Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
For alle, der kender et menneske, der har en psykisk sygdom.

Borderlinenetværket
For mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse, pårørende og andre interesserede.

Det Sociale Netværk
Du kan få viden om blandt andet mærkesagerne for børn og unge, recovery, arbejdsliv og rettigheder. De har primært projekter for unge.

Depressionsforeningen
Forening for personer med depression eller bipolar lidelse og deres pårørende.

Foreningen Outsideren
Danmarks største online brugerblad om psykiatri.

Landsforeningen Autisme
For mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Foreningen arbejder med at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord.

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Tilbyder gensidig støtte, fælles initiativer samt gør en politisk indsats for at varetage psykiatribrugeres interesser.

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Støtter, rådgiver og giver information, hvis du er ramt af spiseforstyrrelse eller selvskade – også for pårørende og fagpersoner.

Psykiatrifonden
Psykiatrifonden arbejder med oplysning og åbenhed for at nedbryde tabu, uvidenhed og gøre det mere accepteret at have en psykisk sygdom.

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
Samler alle psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden.

SIND
Arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

Skizofreniforeningen
Foreningen arbejder med bl.a. arbejde, uddannelse, behandling, forskning og oplysning for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni.

Øvrige

Center for frivilligt socialt arbejde

Nationalt center for erfaringskompetencer indenfor psykisk helse

Psyk-info Region Syddanmark

Socialstyrelsen