MEDLEMSKAB

Peer-Netværket Danmark kan give dig et netværk med andre peer-støtter. Vi er med til at skabe sparrings- og erfaringsgrupper, hvor behovet viser sig.

Peer-Netværket Danmark kan hjælpe dig med at definere din rolle og funktion, når der ikke kan henvises til en kendt faglig tradition, så du kan indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor du måske er den eneste medarbejder med erfaringskompetencer.

Peer-Netværket Danmark kan hjælpe dig med at danne netværksgrupper, hvor der vil være mulighed for sparring omkring de udfordringer, du kan møde i arbejdet som peer-støtte.

Peer-Netværket afholder Peer-Træf, hvor der blandt andet vil blive debatteret erfaringer og ny viden omkring peer-støttearbejdet. Her kan du mødes med andre, der arbejder i forskellige peer-støttefunktioner.

Du får adgang til et fagligt fællesskab, der kan give sparring og rådgivning i forhold til dit arbejde som peer-støtte.

Peer-Netværket arbejder for at synliggøre peer-støtters erfaringskompetencer, og udbrede bruge af peer-støtter.

Yes No