Birte Juul

Det bedste er følelsen af, at mit eget sygdomsforløb kan komme andre til gode

Birte Juul deltager i Projekt Ligestillet Støtte – en vej til recovery, som er et partnerskab mellem en række aktører i det jyske. Hun fortæller her at det er meget givende at arbejde som peer-underviser og peer-guide, men også at mødet med de fagprofessionelles stigmatisering af og til kan være vanskeligt.

Hvad betyder det for dig at kunne bruge din erfaring med recovery i dit arbejde?

“Når jeg tænker tilbage på mit sygdomsforløb og hvor dårligt jeg rent faktisk havde det, de svære perioder hvor lysten til livet var væk, de ar på sjælen det har givet de mennesker, som jeg elsker og som har står mig nærmest. Til det sted hvor jeg nu er i dag. Hvor jeg arbejder som peer-underviser og peer-guide. Jeg møder mennesker, der kan se et lys forude, mennesker som relaterer til mig og lettere tilegner sig strategier og får talt om det, som er svært for de. Fordi jeg er en person, som har prøvet på egen krop noget af det de selv står i. Det betyder meget for mig at se og høre den mening det giver for dem, når jeg fortæller om hvad mine erfaringer har givet mig. Jeg står som et levende eksempel på et menneske, der på egen sjæl og krop, har stået det sted de selv står nu, og er kommet igennem et recovery forløb.”

Hvad er det bedste ved arbejdet?

“Det er den følelse jeg får, når alle de små hår på armene rejser sig, når jeg i undervisningen eller et guideforløb står med en borger, der kommer med et tilsagn om at han/hun faktisk kan bruge og gør brug af mine erfaringer. Det er en af de bedste følelser i verden: at mærke det ”sus” det giver i maven, når mit sygdomsforløb kan komme andre til gode. At mine erfaringer faktisk har ført mig til det sted, hvor jeg er nu, og nu kan bruges af andre som har en psykisk sårbarhed. Så det bedste ved mit arbejde er den medicin det giver mig personligt, hver gang jeg mærker den forskel jeg kan gøre gennem peer-støtte arbejdet.”

Og hvad kan være svært? 

“Alt nyt tager tid og til tider kan jeg havde svært at huske at stoppe op, tage en dag ad gangen og huske på, at alt nyt bare tager tid at implementere, især når jeg mærker den forskel det gør. Det svære er også den stigmatisering jeg møder ved andre fagprofessionelle, som stadig både bevidst og ubevidst tænker over, at jeg skal ”passes” på. Det at blive udfordret i at have for få timer som underviser i forhold til de kursuser jeg gerne ville have samt den efterspørgsel og interesse, der er for peer-kurser.”

Hvad betyder det for dig at være en del af Peer-Netværket? 

“Lige pt. er vi ikke så mange i Viborg, så jeg ser frem til at der kommer flere i takt med de nye, som uddannes. Jeg ser rigtig meget frem til at kunne mødes med flere og høre om deres erfaringer med peer-støtte, som der var mulighed for ved Landstræffet i Vejle. (Peer-Netværkets landstræf for medlemmer i marts 2016, red.) Formålet med netværket om erfaringsudveksling og sparring, hvor jeg får mulighed for at møde andre kommer til at betyde meget for mig, at få dét rum til at kunne mødes med andre og høre om deres erfaringer og få sparring i forhold til de udfordringer jeg møder, vil også kunne være med til at hjælpe mig videre. Netværket har desuden givet mig mulighed for sammen med Projektkonsulent Johanna i Jylland at komme med ud og lave oplæg om peer-støtte. Det er en meget lærerig og god oplevelse at få mulighed for også at prøve denne form for oplæg.”

Faktaoplysning: Ligestillet Støtte er et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg Kommune samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning, som i de kommende år udvikler og afprøver to modeller for peer-støtte: en peer-guide-model og en undervisningsmodel. De første peer-guider og peer-undervisere blev uddannet i efteråret 2015.

Luk menu