Charlotte Mollerup

Der skal også være plads til det, der ikke kan måles

Mød Charlotte Mollerup, som er peer-underviser på Projekt Vendepunkter. Vendepunkter tilbyder fire forskellige kompetenceudviklingsforløb i recovery: Vendepunkter Basis, I, II og III. Vendepunkter uddanner selv deres recovery instruktører og alle undervisere er erfaringseksperter. Charlotte sidder også i et af Peer-Netværkets arbejdsudvalg, hvor man arbejder med mentorships for peer-støtter.

Hvad betyder det for dig at kunne bruge din erfaring med recovery i dit arbejde?
“Det er rart at være kommet så langt i min egen proces, at jeg kan være vejviser for andre i deres recovery. Jeg kan præsentere nogle værktøjer og nogle erfaringer, som kursisterne måske kan bruge. Min forhåbning er, at jeg får plantet et håb eller en gnist, der kan danne grundlag for det videre arbejde hos den enkelte.”

Hvad er det bedste ved arbejdet?
“Når det lykkes at få skabt et fortroligt rum, hvor kursisterne tør dele af sig selv og bruge hinanden. Det kan godt være, at det er mig, der står oppe foran de andre og sætter rammerne og præsenterer alle begreberne i undervisningen. Men processen er vi fælles om, og det er i dialogen, det magiske sker. Desuden får jeg enormt meget tilbage. Og så lærer jeg også hele tiden noget nyt.”

Hvad kan være svært?
“I det offentlige system er man ved at få øje på det at ansætte peer-medarbejdere. Det tænker jeg umiddelbart som noget positivt. Men i det offentlige system har man også en tradition for at arbejde produktorienteret og med at alt skal kunne måles. Recovery er en proces. Og som peer-medarbejder kommer man netop med en procesorienteret erfaring omkring det at komme sig. Jeg håber, at man vil give tid og plads til det procesorienterede arbejde. Ellers ser jeg en udfordring.”

Hvad betyder det for dig at være en del af Peer-Netværket?
“Der er mange forskellige måder at være peer-medarbejder på, og det at kunne mødes og udveksle erfaringer og sparre med hinanden i et landsdækkende netværk som Peer-Netværket er noget jeg har store forventninger til. Der har lige været Psykiatritopmøde, hvor temaet var peer-arbejde, og jeg gik hjem med en fornemmelse af, at der er en masse at tage fat på.”

Luk menu