Henny Nielsen

Henny Nielsen er ansat som peer-medarbejder og underviser i Regionspsykiatrien Midt i Viborg, og hun har brugerlæreruddannelsen og peer-uddannelsen. Hun har erfaring med foredrag, kurser og tidligere job som underviser, som hun også trækker på i sit arbejde som peer.
Hvad betyder det for dig at kunne anvende dine personlige erfaringer med recovery i dit arbejde?

Det betyder meget, da jeg selv har startet min recovery for mange år siden. Det er vidunderligt, at jeg kan bruge min sygdom som grundpille for et arbejde, jeg brænder for. Det gør, at jeg kan give andre håb og ”et puf” til at komme videre og til at skabe deres egen recovery-vej.

Hvordan bringer du dine egne erfaringer i spil som peer?

For eksempel fortæller jeg om mine oplevelser og værktøjer, mine behandlinger og anden hjælp, og det giver anledning til spørgsmål. Jeg prøver at være lyttende og forstående, og jeg stiller spørgsmål for få en dialog i gang.

Har du særlige interesser, du trækker på som peer – og i så fald hvordan?

Jeg interesserer mig for psykiatri, og jeg elsker at lære mere – jeg finder inspiration og ny viden i blandt andet læsestof, foredrag og kurser.

En af mine hobbys er syning, og jeg fordyber mig så meget i det, at alt andet er ”ude af hovedet”. Det er god medicin for mig, og det giver plads til blandt andet mit peer-arbejde.

En god cykeltur er også værd at tage med i min hverdag, og det giver mig fornyet energi og hjælper mig til at reflektere omkring mange ting, også mit arbejde. Nye idéer popper op, når jeg træder derudad.

Hvad er det bedste ved arbejdet?

Det bedste er, at jeg bruger mig selv og min historie. Jeg er glad for at være ligestillet med fagprofessionelle og andre borgere. Jeg kan mærke et sus i maven, når jeg oplever, at her var noget godt og brugbart. Jeg sætter pris på mine gode og søde kollegaer og at være på en arbejdsplads med en god ånd. Jeg glæder mig til at skulle på arbejde, og jeg har en god fornemmelse, når jeg tager hjem.

Hvad er svært/en udfordring?

Det er en udfordring at være sammen med fagprofessionelle, hvor jeg som peer skal overbevise dem om, at jeg er et menneske med levede erfaringer, som har meget godt med i bagagen. Det er svært at arbejde i et nyt projekt, der er tidsbegrænset, og at vi endnu ikke er så mange peers.

Hvad betyder det for dig at være medlem af Peer-Netværket?

Det giver sammenhold omkring projektet, og det giver os et netværk. Vi har nogen at henvende os til i forbindelse med projektet og sparring med kollegaerne. Netværksmøderne betyder en hel del for mig. Hjemmesiden er også et godt medie, hvor jeg kan finde relevante informationer.

Luk menu