Peer-Netværket er et landsdækkende netværk for dig, der arbejder som peer og bruger dine egne erfaringskompetencer til at støtte andre med psykiske vanskeligheder.

Peer-Netværket er etableret af en række frivillige foreninger, herunder LAP, SIND og Outsideren.

Peer-Netværket er finansieret af satspuljemidler frem til udgangen af juni 2020.

I Peer-Netværket har vi fokus på faglighed – vores særlige færdigheder er de levede erfaringer i en kombination med vores øvrige kompetencer. I peer-støtte arbejdet omsætter vi de levede erfaringer til erfaringskompetencer og bruger dem aktivt i vores arbejde. Vores faglighed er baseret på viden, erfaring, engagement og nærvær. Vi kommer som os selv med hver vores fortælling. Disse fortællinger er en bevidning af recovery-processen. Vi indgår i ligeværdige relationer, hvor gensidighed, spejling og genkendelighed er grundlæggende elementer.

Peer-Netværkets tre kerneopgaver

Peer-Netværket har tre kerneopgaver, som du kan læse mere om på hjemmesiden:

  • Netværks- og erfagrupper
  • Fyraftensmøder, peer-caféer og medlemstræf
  • Rådgivning til samt oplæg og workshops på arbejdspladser

Medlemskab for peers

Medlemskab af Peer-Netværket er gratis for både lønnede eller frivillige som peer. Medlemskab er også for muligt for borgere, der er under uddannelse eller søger job som peer. Vi tilbyder en række medlemsarrangementer, og vores medlemmer kan være med til at sætte deres præg på Peer-Netværket og bidrage med frivilligt arbejde.

Arbejdsgiver for peers

Peer-Netværket hjælper arbejdspladser og arbejdsgivere godt i gang, når de skal ansætte peers. Vi tilbyder rådgivning, workshops og oplæg.

Socialstyrelsens definition af peer-støtte

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery”.

Peer-støtte virker

Forskningen viser, at peer-støtte gavner både givere og modtagere af støtten, og at peer-støtte kan være en unik og virksom ressource i menneskers recovery-processer.

Peers kan skabe håb, være rollemodeller samt dele viden og støtte, der er baseret på egne erfaringer. Det kan for eksempel være om, hvilke mestringsstrategier, der er gode at anvende.

Peer-støtte har mindst den samme effekt som traditionelle faggrupper, og nogle gange en større effekt. Effekten er størst, når peers indgår i særlige peer-roller eller peer-funktioner, eller når de varetager særskilte peer-indsatser.

Peer – kært barn har mange navne

Peers, peer-medarbejdere, peer-guide, recovery-mentor, recovery-coach, recovery-underviser og MB’er er alle ord for frivillige eller lønnede ansatte, der har personlig erfaring med psykiske vanskeligheder, og som arbejder med at støtte andre i deres recovery-proces.

Luk menu
X