Om Peer-Netværket

Peer-Netværket Danmark er et landsdækkende netværk for mennesker, der på forskellig vis arbejder i peer-støttefunktioner. Netværket er etableret af en række frivillige organisationer, herunder LAP, SIND og Outsideren. Ved hjælp af satspuljemidler arbejder vi for en stærkere peer-støttekultur i Danmark. Forskning viser, at peer-støtte virker. Peer-støtte kan gøre en positiv forskel i den enkeltes recovery-proces.

I Peer-Netværket Danmark har vi fokus på faglighed, uanset om du som peer-støttemedarbejder har en sundhedsfaglig baggrund eller ej. Vores særlige færdigheder er de levede erfaringer. I peer-støttearbejdet omsætter vi de levede erfaringer til erfaringskompetencer og bruger dem aktivt i vores arbejde. Vores faglighed er baseret på viden, erfaring, engagement og nærvær. Vi kommer som os selv med hver vores fortælling. Disse fortællinger er en bevidning af recovery-processen. Vi indgår i ligeværdige partnerskaber, hvor gensidighed, spejling og genkendelighed er grundlæggende elementer.

Sparring og erfaringsdeling er af stor betydning for det fremtidige peer-støttearbejde. Kvantitative og kvalitative studier viser med al tydelighed, at peer-to-peer-tanken giver mening. I Peer-Netværket skal vi være med til at udvikle denne faglighed til gavn for en recovery-orienteret praksis i psykiatrien og på det psykosociale indsatsområde.

Vi vil støtte og guide dig, der arbejder som lønnet eller er frivillig i en peer-støttefunktion.

Vi kan hjælpe med at:
  • Definere din rolle og funktion, når der ikke kan henvises til en kendt faglig tradition, så du kan indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor du måske er den eneste medarbejder med erfaringskompetencer.
  • Danne netværksgrupper, hvor der vil være mulighed for sparring omkring de udfordringer, du kan møde i arbejdet som peer-støtte.
  • Afholde ”Peer-træf”, hvor der blandt andet vil blive debatteret om erfaringer og ny viden omkring peer-støttearbejdet. Her kan du mødes med andre, der arbejder i forskellige peer-støttefunktioner.
  • Du får adgang til et fagligt netværk, der kan give sparring og rådgivning i forhold til dit arbejde som peer-støtte.
Vi arbejder for at:
  • Synliggøre værdien af peer-støtters erfaringskompetencer.
  • Udbrede brugen af peer-støtte.
  • Opbygning af netværk lokalt, regionalt og landsdækkende.
Yes No