Konference

Peer-fagligheden i fokus

når de levede erfaringer bliver til erfaringskompetencer

I anledningen af Forskningens Døgn 2019 inviterer Peer-Netværket Danmark og Barfodsforskerne* til konference i Odense den 24. april og i Haderslev i efteråret 2019

Hvad kan peer-faglighed tilføre de psykosociale indsatser?

I de seneste år har der været en stærkt stigende tendens til at ansætte mennesker, der selv har erfaring med psykiske vanskeligheder og recovery. Der er tale om en bevægelse, der peger i retning af en ganske omfattende kulturændring i både de regionale og kommunale indsatser. En ny faggruppe, hvis viden og faglighed primært er erfaringsbaseret, spirer frem. Den peer-faglige tilgang er med til at udfordre det eksisterende, men kommer også med store gevinster.

På begge konferencer vil vi stille skarpt på viden om peer-faglighed og erfaringer med denne fra praksis, men også det bredere perspektiv og hvilken forskel det kan gøre, når ressourcefortællingerne får lov til at folde sig ud.

Vi har inviteret en perlerække af stærke kræfter på området: forskere og politikere samt repræsentanter fra region og kommune, ledere, peer-faglige medarbejdere og deres kollegaer, der alle har stor erfaring med den peer-faglige tilgang i praksis, til at fortælle om, hvilken betydning det har, når peer-perspektivet er med til at styrke mulighederne for forandring. Ikke blot for den enkelte borger eller patient, men også for organisationen som et hele.

Du kan læse mere om konferencerne i henholdsvis Odense og Haderslev ved at klikke til højre! Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til kontakte os på mail: petrine@peernet.dk

*Barfodsforskerne er en aktivitet der har til formål at formidle forskning om peer-støtte og beslægtet viden. Projektet er støttet af Udlodningsmidlerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Se også www.peerviden.dk.

Luk menu