category

Peer-Netværkets Tovholderuddannelse

  • Posted on okt 9, 2017

Peer-Netværket Danmark tilbyder i samarbejde med Lars Holmboe en to-dages uddannelse for dig, der allerede er eller ønsker at være tovholder for din lokale netværksgruppe. Uddannelsen forløber over weekenden den 17.-18. november. På mini-uddannelsen vil du få indsigt i:

  • at rammesætte gruppedynamikker og facilitere kollegial sparring i grupper
  • at afklare din egen rolle som tovholder og blive skarpere på peer-rollens faglighed
  • at forankre sig som netværk lokalt, herunder at søge midler til frivillighed
  • intervision og åben arena

Du kan læse mere i opslaget.

Du kan ansøge om at komme med på Peer-Netværkets Tovholderuddannelse i formularen. Vi har et begrænset antal pladser, og vi vil i udvælgelsen lægge vægt på erfaring, geografisk spredning og motivation for at deltage. Du må derfor gerne være omhyggelig med at udfylde felterne.

Du får svar om du har fået en plads den 1. november.