Samarbejdspartnere

Peer-Netværket Danmark er et projekt finansieret af satspuljemidler, og som samarbejder med tre andre projekter, som du kan læse mere om ved at klikke på nedenstående links.

I tre partnerskaber, som består af kommuner, regioner og brugerorganisationer, vil der i projektperioden blive udviklet og afprøvet tre modeller for støtte, som gives af mennesker, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende vil Peer-Netværket Danmark med opbakning fra brugerorganisationer arbejde med at skabe netværk og faglig sparring mellem mennesker, der arbejder som peer-støttemedarbejdere.

Socialstyrelsen

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”

Projekt ”Peers som brobyggere” i Region Sjælland

Projekt ”Ligestillet støtte – en vej til recovery” i Region Midtjylland

Vi samarbejder også med peer-støtteorganisationer i udlandet, blandt andet har vi på Landstræffet 2016 inviteret peer-støtteorganisationer fra Holland til at holde oplæg. Peer-Netværket Danmark er også ved at igangsætte et initiativ med et internationalt netværkssamarbejde.

Yes No