Styregruppen

Styregruppen bag Peer-Netværket

Styregruppen består af repræsentanter fra tre landsdækkende brugerorganisationer, LAP, SIND og Outsideren. Derudover er der en repræsentant fra Gallo Huset i Aarhus og tre medlemmer, der er med i styregruppen som privatpersoner.

Hanne Wiingaard. Formand for styregruppen. Repræsenterer LAP.

Jens Rønn Pedersen. Næstformand for styregruppen. Repræsenterer Outsideren.

Karl Bach. Repræsenterer LAP.

Jens Lundgaard Thomsen. Repræsenterer SIND.

Kristian Bennedsen. Repræsenterer SIND.

Bjørn Stensvold. Repræsenterer Gallo Huset.

Lisa Korsbek. Medlem af styregruppen som privatperson.

Merete Johansen. Medlem af styregruppen som privatperson.

Christina Lauridsen. Medlem af styregruppen som privatperson.


Yes No