Værdigrundlag

Det er en gennemgående tanke i enhver form for peer-arbejde, at alle mennesker har mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse, og at mødet med en peer kan hjælpe modtageren af peer-støtten videre i sin recovery-proces.
At komme sig er ikke det samme som at blive rask, men gennem det ligeværdige og respektfulde møde mellem to peers,
kan den, der er særligt sårbar, opleve fornyet håb og tro på en bedre fremtid.

I Peer-Netværket arbejder vi ud fra et menneskesyn, hvor alle har lige stor værdi, hvor alle rummer et særligt potentiale til at komme videre, og hvor ingen er reduceret til blot at være sin sygdom eller diagnose. Vi er overbeviste om, at et menneske, der har erfaring med psykisk lidelse, altid er mere end sin sårbarhed – for det, der slår dig omkuld, er i mange tilfælde også det, der gør dig stærk. Styrken hos den ene kan blive til hjælp for den anden, og det er dét store og opbyggende potentiale, rummet i peer-relationen, Peer-Netværket bygger sit arbejde på.

I Peer-Netværket ønsker vi at fremme en recovery-orienteret praksis i såvel regionale som kommunale tilbud, og vi arbejder med dannelse af netværksgrupper, som går på tværs af tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale forhold og engagement i civilsamfundet.

Peer-støtte udfolder sig altid i fællesskaber, hvorfor Peer-Netværkets grundværdier også er kendetegnet ved det samarbejde, der udfolder sig mellem to eller flere parter. Vores grundværdier afspejles i følgende processer:

  • Fra erfaring til kompetence
  • Fra forståelse til vejledning
  • Fra genkendelighed til håb
Yes No