Vi har samlet et udvalg af værktøjer, du kan bruge som inspiration i dit peer-arbejde eller dit arbejde med at skabe en recovery-orienteret arbejdsplads.

Klik på billederne for at åbne filerne. Siden er under udarbejdelse – vi lægger flere materialer og temaer ind.


Guide til et godt hverdagsliv er enhandy guide skrevet af tidligere brugere af psykiatrien. Guiden arbejder ud fra tre pejlemærker til at komme videre i sit liv, forfølge sine mål og tage kontrol over sit liv: Håb, selvbestemmelse og muligheder. I guiden er der redskaber til at arbejde med recovery.

 


Udskrivningsguiden er skrevet af tidligere brugere af psykiatrien og er målrettet borgere, der skal udskrives fra en psykiatrisk afdeling.

 

Bogen Livshistoriefortællinger – nøglen til livet af Jónas Gústafsson (red.) er en grundbog med det, du som minimum skal være klædt på til for at stå for livshistorieforløb.

Socialstyrelsens vidensportal er der samlet information om indsatserne Åben Dialog, Feedback Informed Treatment og Livshistoriefortællinger.

Her kan du også finde evalueringer af redskaber som Wellness Recovery Action Planning (WRAP), også kendt på dansk som ”Den personlige arbejdsbog”. Det er et gruppeforløb som udmunder i en individuel handlingsplan. Fokus ligger på recovery og den enkeltes personlige trivsel. Et andet redskab er LÆR AT TACKLE, et peerbaseret mestringsprogram, som skal lære deltagere at mestre hverdagen med en langvarig eller kronisk sygdom som angst og/eller depression.


100 idéer til recovery-orienteret arbejde et et inspirationshæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien. Det er udarbejdet af Rethink, som er Storbritanniens største medlemsorganisation inden for psykisk sundhed. Det kan også læses af andre interesserede. Her finder du inspirationshæftet i dansk oversættelse.

Luk menu
X