Forskningen viser blandt andet, at peer-støtte har en positiv effekt på håb, recovery og empowerment hos mennesker med psykiske lidelser. På denne side, kan du finde artikler om brug af peer-støttemedarbejdere i psykiatrien. Du kan også gå ind og se Socialstyrelsens liste over kernelitteratur om peer-støtte.

Andre relevante artikler kan du læse ved at klikke på linksne markeret med rød tekst:

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer
Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM har udarbejdet en publikation om, hvor og hvordan peers kan blive mere udbredt på arbejdsmarkedet. De stiller en række anbefalinger op og ser på, at peers kan varetage mange funktioner, alt afhængig af kompetencer, erfaringer og økonomisk forsørgelsesgrundlag.

Recovery-mentorprojektet i Danmark
Recovery-mentorprojektet i Region Hovedstadens Psykiatri er blandt en række peer-støtte-projekter og indsatser på tværs af kommuner og regioner, som alle har til formål at ansætte mennesker med egne levede erfaringer fra psykiatrien i stillinger, hvor disse erfaringer anses for at være værdifulde kompetencer. Projektet er det første af sin art, hvor man har forsøgt sig med at ansætte peers i behandlingspsykiatrien.

Status på peer-landskabet i Danmark i 2014
Sygeplejersken gør status på peer-landskabet i Danmark og ser på, hvor inspirationen til peer-støtte kommer fra.’

Introduktion af peers på arbejdspladsen
St. George’s University of London har udviklet tre værktøjer, der kan bruges, når en arbejdsplads ønsker at ansætte peers. Det ene værktøj kan bruges til at lokalisere peer-indsatser og/eller muligheder for nye peer-indsatser. Det andet værktøj er “The Peer Worker Role Star”, som kan bruges til at forventningsafstemme, hvad der ligger i peer-rollen og/eller selv blive klar over, hvordan man ser sig selv som peer. Det tredje værktøj er et spørgeskema til at finde frem til de vigtigste emner at diskuttere/forholde sig til ved ansættelse af peers.

Recovery – et inspirationshæfte fra Storbritannien
Rethink er Storbritanniens største medlemsorganisation inden for psykisk sundhed, og de har udgivet et inspirationshæfte om recovery målrettet medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien. Her finder du inspirationshæftet i dansk oversættelse.

Håndbog for peers – om roller
Sera Davidow fra the Western Mass Recovery Learning Community har samlet en håndbog om peer-støtters rolle. Håndbogen er på engelsk

Evidens og erfaringer med peer-støtte
Larry Davidson m.fl. har skrevet et review om evidens og erfaringer med peer-støtte – artiklen er på engelsk

Et teoretisk perspektiv på peer-støtte
Shery Mead m.fl. giver et teoretisk perspektiv på peer-støtte og forsøger at definere de elementer, peer-støtte består af, og som styrkes gennem uddannelse og oplæring.

Definition af peer-støtte
Shery Mead definerer, hvad peer-støtte er for en størrelse.

Peers på arbejdspladsen – en værktøjskasse
The Peer Worker research team på St. Georges’s University of London har udarbejdet en værktøjskasse til at introducere peers på arbejdspladsen. På engelsk.

 

Skriv gerne til os, hvis du kender til mere relevant materiale.

Luk menu