tilbud & rådgivning

Peer-Netværket Danmark har stor erfaring med at afholde alle typer af arrangementer, hvad enten det er for store eller små arbejdspladser, offentlige eller private o.l.

Vi tager altid udgangspunkt i og skræddersyr arrangementet til jeres behov.

Vi tilpasser pris, tid og sted, så det passer til jeres behov.

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Recovery for alle

Recovery tager udgangspunkt i en oplevet proces – altså den måde mennesker oplever livsbegivenheder og omstændigheder på. Processen rummer ikke nødvendigvis et specifikt mål, men er en mulighed for mennesker til at kunne udfolde tilværelsen på deres helt egen måde

På kurset undersøger vi recovery som fænomen, begreb og tilgang og hvilken betydning recovery-tankegangen har i praksis samt peer-perspektivets særlige rolle ifm. forandringsprocesser.

Målgruppe: Alle, der har interesse i og/eller arbejder fagligt med recovery.

 

Formidling af den personlige fortælling

Når man som peer-faglig medarbejder arbejder med formidling og bevæger sig i feltet mellem det personlige og det professionelle, kan det være en interessant at undersøge hvilke dele af fortællingen, der er relevant. Hvad er det for en fortælling man gerne vil formidle og hvilke temaer træder frem?

Workshoppen byder både på skriveøvelser, grupperefleksioner og praktiske øvelser på gulvet.

Målgruppe: Peer-faglige medarbejdere.

 

Livshistoriefortælling

Livshistoriefortælling er en grundlæggende forståelse af menneskers identitet som en række fortællinger, der bidrager til den overordnede fortælling. Arbejdet med livshistoriefortællinger kan være med til at skabe (ny) mening i et menneskes liv og yde et væsentligt bidrag til igangsættelse af forandringsprocesser.

På workshoppen vil vi arbejde praktisk med fortælleøvelser, spørgeteknikker og den professionelles rolle i samtalen.

Målgruppe: Alle, der er interesseret i arbejdet med livshistoriefortælling

 

Efteruddannelse – modul 1

Læs mere her.

Målgruppe: Peer-faglige medarbejdere.

Peer-Netværket Danmark har udviklet Peer-Pakken I. Formålet er at forberede personalegrupper og ledere til at tænke medarbejdere med erfaringskompetencer ind i organisationen og derved fremme peer-perspektivet og styrke den mulighed for forandring, som den peer-faglige medarbejder er med til at skabe.

Erfaringen viser, at der kan opstå mange spørgsmål og en del usikkerhed om, hvordan man skal arbejde sammen med en medarbejder med erfaringskompetencer. De spørgsmål, der ofte stilles er:

  • Hvad er en erfaringskompetence?
  • Hvad er peer-faglighed?
  • Hvilken opgaver skal den peer-faglige medarbejder varetage?
  • Hvad skal arbejdspladsen være opmærksom på?
  • Hvordan bringes erfaringskompetencerne i spil over for borgerne?
  • Hvordan styrker man samarbejdet mellem peer-fagligheden og de øvrige fagligheder?
  • Hvilken gevinst er der ved at bringe det peer-faglige perspektiv ind på arbejdspladsen?

Peer netværket afholder oplæg og foredrag efter behov både for arbejdsgivere og organisationer, som gerne vil høre mere om, hvorfor det er en god idé at ansætte peers.

Vi kan komme ind på følgende områder:

  • Hvad siger forskningen og hvilke erfaringer findes der på området?
  • Hvordan kan medarbejdere med brugerkompetencer sætte deres erfaringskompetencer i spil på arbejdspladsen?
  • Hvordan kan erfaringskompetencer anvendes som en ressource i forhold til at styrke indsatsen på arbejdspladsen, så det kommer borgerne til gode?

Vi kan formidle erfaringer fra andre arbejdspladser, hvor man allerede har ansat peers og sætte fokus på hvilke udfordringer og gevinster, der er opnået ved at ansætte peers.

Luk menu