Man kan læse sig til viden,
men må leve sig til visdom

"Peer-Netværket har for mig været en kæmpe hjælp via de erfa- og netværksgrupper, som bliver holdt. Det at kunne snakke med andre peer-medarbejdere om den måde, de arbejder på, har været en stor hjælp til at udvikle min måde at arbejde med patienterne på sengeafsnit. Især fordi der er mange forskellige job som peer-medarbejder, har det at møde andre ligesindede, som man kan erfaringsudveksle med via diverse arrangementer, været med til at udvikle mig fagligt på en måde, som jeg ikke ville have haft mulighed for, hvis jeg ikke havde haft Peer-Netværket."
Peer-medarbejder i Region Sjælland

Vær aktiv i Peer-Netværket

Peer-Netværket er ramme for aktive fællesskaber med fokus på anerkendelse, udbredelse og faglighed. I Peer-Netværket kan du være aktiv som del af en netværksgruppe, som deltager på kurser, konferencer og webinarer eller du kan være med til at starte noget helt nyt.  

Viden om peer-to-peer

Hvad er en peer-medarbejder og har det peer-faglige perspektiv effekt? Peer-Netværket formidler viden om peer-faglighed.

Nyheder

Følg med i Peer-Netværkets julekalender på Facebook og LinkedIn i December!

Se de seneste peer-jobs i vores jobbank

Læs om konferencen “Peers-hvordan er vi lige”, der blev afholdt d. 10. september. Gå til artiklen. 

KALENDER

08

December - Odense 15.30

Netværksmøde og julehygge i Peer-Netværk Odense. Læs mere.

09

December - Randers 18.30-21.00

Netværksmøde i Peer-Netværk Randers. Læs mere.

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V