Man kan læse sig til viden,
men må leve sig til visdom

"Peer-Netværket har for mig været en kæmpe hjælp via de erfa- og netværksgrupper, som bliver holdt. Det at kunne snakke med andre peer-medarbejdere om den måde, de arbejder på, har været en stor hjælp til at udvikle min måde at arbejde med patienterne på sengeafsnit. Især fordi der er mange forskellige job som peer-medarbejder, har det at møde andre ligesindede, som man kan erfaringsudveksle med via diverse arrangementer, været med til at udvikle mig fagligt på en måde, som jeg ikke ville have haft mulighed for, hvis jeg ikke havde haft Peer-Netværket."
Peer-medarbejder i Region Sjælland

Peer-Netværket er ramme for aktive fællesskaber med fokus på anerkendelse, udbredelse og faglighed. I Peer-Netværket kan du være aktiv som del af en netværksgruppe, som deltager på kurser, konferencer og webinarer eller du kan være med til at starte noget helt nyt.  

Viden om peer-to-peer

Hvad er en peer-medarbejder og har det peer-faglige perspektiv effekt? Peer-Netværket formidler viden om peer-faglighed.

Nyheder

Konferencen “Peers – hvordan er vi lige?” rykkes fra Slagelse til online. Læs mere om konferencen.

Læs om konferencen “Peer-identitet i udvikling”, der blev afholdt d. 10. september. Gå til artiklen. 

KALENDER

21

Oktober - Randers 18.30-21.00

Filmfremvisning og debat i Peernetværket Randers

Se program og tilmelding

11

November - Online 9.00-12.00

Netværkskonference “Peers – hvordan er vi lige?”

Læs mere her

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V