Man kan læse sig til viden,
men må leve sig til visdom

"Peer-Netværket har for mig været en kæmpe hjælp via de erfa- og netværksgrupper, som bliver holdt. Det at kunne snakke med andre peer-medarbejdere om den måde, de arbejder på, har været en stor hjælp til at udvikle min måde at arbejde med patienterne på sengeafsnit. Især fordi der er mange forskellige job som peer-medarbejder, har det at møde andre ligesindede, som man kan erfaringsudveksle med via diverse arrangementer, været med til at udvikle mig fagligt på en måde, som jeg ikke ville have haft mulighed for, hvis jeg ikke havde haft Peer-Netværket."
Peer-medarbejder i Region Sjælland

Peer-Netværket er ramme for aktive fællesskaber med fokus på anerkendelse, udbredelse og faglighed. I Peer-Netværket kan du være aktiv som del af en netværksgruppe, som deltager på kurser, konferencer og webinarer eller du kan være med til at starte noget helt nyt.  

Viden om peer-to-peer

Hvad er en peer-medarbejder og har det peer-faglige perspektiv effekt? Peer-Netværket formidler viden om peer-faglighed.

Nyheder

Webinar: Perspektiver på stemmehøring” – vi afholdt webinaret d. 13. august kl. 10-11.30. Optagelsen vil blive offentliggjort her

Du kan nu komme på kursus i telefonisk peer-rådgivning. Peer-Netværket samarbejder med Recovery Lab om at udbyde kurser i telefonisk rådgivning. Læs mere

Vi åbner for en ny type netværksgrupper, hvor man primært mødes digitalt og har fokus på bestemte interesser eller nicher indenfor peer-faglighed. Læs mere.

Der er åbent for tilmeldinger til konferencen “Peer-identitet i udvikling“, som afholdes i Vejle 10. september. Læs mere.

KALENDER

25

August - Viborg 12.00-16.00

Opstartsarrangement for Peer-Netværket Viborg

Læs mere.

Se Invitation til Viborg

26

August - Århus 10.00-15.00

Kursus i peer-rådgivning over telefon. Læs mere om kurset og tilmelding.

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V