Man kan læse sig til viden,
men må leve sig til visdom

"Peer-Netværket har for mig været en kæmpe hjælp via de erfa- og netværksgrupper, som bliver holdt. Det at kunne snakke med andre peer-medarbejdere om den måde, de arbejder på, har været en stor hjælp til at udvikle min måde at arbejde med patienterne på sengeafsnit. Især fordi der er mange forskellige job som peer-medarbejder, har det at møde andre ligesindede, som man kan erfaringsudveksle med via diverse arrangementer, været med til at udvikle mig fagligt på en måde, som jeg ikke ville have haft mulighed for, hvis jeg ikke havde haft Peer-Netværket."
Peer-medarbejder i Region Sjælland

Viden og inspiration

Hvad er en peer-medarbejder og har det peer-faglige perspektiv effekt? Peer-Netværket formidler viden om peer-faglighed.

Nyheder

Konferencen “Peer-identitet i udvikling” afholdes i Vejle 10. september. Der er endnu ikke åbent for tilmeldinger, da vi afventer lempelser på forsamlingsforbuddet. Læs mere.

Webinaret “En peer-faglig tilgang til medicin” der blev afholdt d. 29. maj er nu tilgængeligt – Se webinaret

Projekt “Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet” inviterer til webinarer om recovery, brugerinddragelse, peer-to-peer og samarbejde – Læs mere her