Året 2021 i Peer-Netværket

15. januar 2021

Ligesom alt andet har Covid-19 påvirket Peer-Netværket, og vores medlemstilbud er i stigende grad blevet digitale – det vil de forstsat være i 2021 indtil videre, men vi krydser fingre for, at det også bliver muligt snart at mødes fysisk igen!

I Peer-Netværkets sekretariat er vi fortsat hjemsendt og arbejder fra hver sit hjemmekontor. Vi holder dog humøret oppe og mødes digitalt – og vi er også fortsat til rådighed for sparring omkring jobmarkedet for peers, uddannelse, peer-faglighed og projekter! Find vores kontakt oplysning på peernet.dk.

I 2021 vil vi afholde flere webinarer, og I vil løbende få mulighed for at tilgå andet online materiale som podcasts og artikler, som vil blive delt på vores hjemmeside og sociale medier. Vi vil desuden udgive en større undersøgelse af løn og vilkår blandt peer-medarbejdere. Senere på året håber vi, at mange af vores medlemmer vil arbejde sammen med os om at få samlet alle de mange gode værktøjer, arbejdsark, små tricks og metoder, der er blevet udviklet gennem peer-medarbejderes praksis de seneste år. Det vil vi gerne udgive og stille til rådighed for nuværende og kommende peer-medarbejdere. Vi håber også, at 2021 vil blive et år, hvor det igen bliver muligt at samles til større konferencer og møder, så det gode kollegiale fællesskab blandt peer-medarbejdere kan blomstre, og vi igen kan inspirere hinanden på kryds og tværs af landet. Vi har bl.a. et stort ønske om til foråret at kunne invitere jer medlemmer til lokale temaaftner rundt omkring i hele landet. Men om dette bliver muligt – ja, det må de næste par måneder vise!

Peer-Netværkets sekretariat og styregruppe

Peer-Netværkets sekretariat består af to konsulenter; Emma Johanne Sørgaard, som er uddannet filosof og tidligere har arbejdet fire år som recovery-mentor på Rigshospitalet, og Sanne Poulsen som er uddannet pædagog, har været recovery-mentor i Ballerup og nu udover sin stilling i Peer-Netværket også arbejder på et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit i Roskilde. Derudover har vi også tilknyttet Nis Bjarnhof som koordinator for projektet ”Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet”. Peer-Netværket bliver ledet af et forretningsudvalg, som består af Hanne Wiingaard, Jens Lundgaard Thomsen og Christina Ytzen.

”I 2021 glæder jeg mig til at arbejde for at gøre det endnu mere synligt, hvad Peer-Netværket er og kan” siger konsulent Sanne Poulsen. ”Jeg glæder mig også til, at vi snart går i gang med en stor undersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår blandt vores medlemmer, og så sidder jeg lige nu og er i gang med at videreudvikle vores opkvalificerende tilbud i form af kurser og uddannelser. Derudover ser jeg også frem til, at vi forhåbentligt får styrket vores samarbejde med vores norske søsterorganisation. Vi kan lære meget af nordmændene og hinanden.  Men det jeg glæder mig allermest til er, at kunne komme ud og møde nogle peer-medarbejdere igen. Det er nemlig det allerbedste ved mit job. Engagementet er så stort derude!”

"I 2021 glæder jeg mig til at følge med i alt det nye, der hele tiden sker på peer-området."

”Jeg håber også at kunne samle en masse medlemmer til nogle fysiske konferencer – måske til sommer.” siger Emma Johanne Sørgaard, ”Det er dér, man virkelig kan mærke den gode energi og får mange inputs, og et indtryk af, hvem der er peer-medarbejdere rundt omkring. Men jeg synes også, at det er spændende at corona har tvunget os til at være kreative og få gang i flere digitale tilbud, man kan deltage i online, for der er også mange medlemmer, der har svært ved at møde op til landstræf og konferencer pga. for lang transport. I 2021 glæder jeg mig til at følge med i alt det nye, der hele tiden sker på peer-området og at arbejde med at formidle viden og nyheder både til medlemmer og til de organisationer, der gerne vil i gang med at ansætte eller opstarte projekter med peer-medarbejdere.”

Nyheder fra Peer-Netværket, webinarer og (forhåbentligt) konferencer vil blive formidlet gennem nyhedsbrev, vores hjemmeside samt sociale medier. Vi glæder os til at se både nye og gamle medlemmer i 2021 – om det så bliver bag skærmen eller fysisk!

Vi ses!

Luk menu