Opstartspakke for organisationer

Skal jeres organisation eller arbejdsplads have ansat en peer-medarbejder?

Det er en stor opgave at implementere peer-støtte hos en hel organisation. Peer-Netværket kan klæde jer bedre på til denne store opgave via vores opstartspakke, hvor I vil få fast tilknyttet en af vores konsulenter. Opstartspakken indeholder:

  1. En workshop om “peer to peer”  med bl.a. fokus på de typiske spørgsmål, som der opstår ifm. peer-ansættelser. Der er intet loft på deltagerantal*
  2. Sparring til stillingsopslag, funktionsbeskrivelse og introduktionen af den nye peer-medarbejder.
  3. 2 mdr.s gratis sparring med Peer-Netværket efter peer-medarbejderens/peer-medarbejdernes opstart. Sparringen vil både kunne ske skriftligt, telefonisk og i et vis omfang ved aftalt fysisk fremmøde hos organisationen.
  4. Opfølgende workshop for peer-medarbejderen, den øvrige personale gruppe og nærmeste ledelse efter 3 mdr.
*Mod et ekstra gebyr er der mulighed for, at afholde workshoppen ad flere omgange hos samme organisation. Fx hvis organisationen har flere afdelinger, eller hvis workshoppen først ønskes gennemføres for ledelsen og derefter hele personalegruppen. Det er ligeledes også muligt at tilkøbe ovenstående ydelserne enkeltvis. 
Luk menu