Efteruddannelse

Peer-Netværket starter i efteråret 2018 et helt nyt efteruddannelsesforløb op, hvor vi starter ud med kursusmodulet “Den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis”. Kursusmodulet er for erfarne peer-faglige medarbejdere der gerne vil udforske og reflektere over egen praksis, og udbydes i første omgang i København. Her på siden kan du læse om baggrunden for efteruddannelsesforløbet, få mere information om “Den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis” og tilmelde dig vores allerførste kursusmodul.

Bag om Peer-Netværkets efteruddannelse

Som noget helt nyt vil Peer-Netværket i efteråret 2018 slå dørene op for et nyt modulkoncept, hvor du gennem Peer-Netværket kan tage kursusmoduler, der øger dine kompetencer inden for et givent peer-område. Efteruddannelsen er udviklet af Petrine og Ása, som til hverdag er ansat i Peer-Netværket. Vores første kursusmodul tager form af et pilotprojekt, hvor vi vil fokusere på at samle erfaringer, der kan understøtte langt flere moduler i fremtiden, både indenfor nye områder og andre steder i landet.

Faglig dybde

Kursusforløbene er af kortere varighed og skal ses som intensive. Det kan bedst sammenlignes med mange videregående uddannelsers fagstruktur, hvor der er skruet ned for pædagogikken men til gengæld op for fagligheden. Vi vægter dog praksis højt, og for at skabe mulighed for at gå ordentligt i dybden, vil der mellem hver kursusgang være mulighed for at mødes som studiegruppe og arbejde videre med det lærte. På hvert kursusmodul vil vi invitere specialiserede gæstefacilitatorer på besøg, der er med til at sikre det faglige niveau. Vi gør dog opmærksom på, at efteruddannelsen startes op  uden finansiering, og vil derfor primært være båret frem af frivillige kræfter. Vi har fundet nogle fantastiske bidragsydere, men det er selvklart at det sætter nogle begrænsninger.

Første kursusmodul:
Den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis

Indhold

Kurset i den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis vil gennemgå en række perspektiver på dialogisk praksis, herunder narrative, systemiske og filosofiske perspektiver på samtale, og vil desuden indeholde undervisning i og refleksion over paradigmer og ”fælles sprog”. Undervejs i kursusforløbet vil der være flere praktiske øvelser, og der vil være fokus på, at kursets deltagere selv byder ind med eksempler og cases fra deres dagligdag. Således vil der også være elementer af kollegial sparring, hvor du vil få mulighed for at få dine fagfællers perspektiver på dilemmaer fra din egen dagligdag som peer.

Oversigt over kursusgange og studiegrupper

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 17-20
Tema: Etik og grundforståelser

Studiegruppe, tirsdag den 16. oktober kl. 17-20

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 13. november kl. 17-20
Tema: Det narrative og livsfortællingen

Studiegruppe, tirsdag d. 27. november kl. 17-20

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 11. december kl. 17-20
Tema: Det systemiske perspektiv

Studiegruppe, tirsdag den 18. december kl. 17-20

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 15. januar kl. 17-20
Tema: Åben Dialog

Studiegruppe, tirsdag den 29. januar kl. 17-20

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 12. februar kl. 17-20
Tema: Dialogen i praksis

Studiegruppe, tirsdag den 26. februar kl 17-20

Faciliteret kursusgang, tirsdag den 12. marts kl. 17-20
Tema: Filosofisk samtalepraksis

Afsluttende studiegruppe og evaluering, tirsdag den 26. marts kl. 17-20

Praktisk information

Der kræves ingen forudsætninger i forhold til indholdet på de enkelte kursusgange, du må gerne møde op med din blotte interesse. Det forventes heller ikke, at du nødvendigvis vil tage tilgangene til dig i dit peer-faglige arbejde fremover,. Kurset er bygget sådan op, at du får inspiration til at reflektere over din egen praksis, og det er det der er formålet -ikke at du begynder at bruge en bestemt metode.

Du kan derfor heller ikke forvente, at du bliver uddannet specifikt i f.eks. at tage narrative samtaler, men du vil få indblik i og viden om, hvad de forskellige tilgange har at byde på, og så kan du evt. selv undersøge mulighederne for reel uddannelse i et af perspektiverne, hvis du får smag for det. 

Du vil altså ikke blive uddannet i metoderne, men vi kan ikke love at perspektiver og grundforståelser ikke kan komme til at have en positiv påvirkning på dit peer-faglige arbejde.

Forplejning

Der vil være kaffe og te samt lidt snacks betalt af Peer-netværket, men du skal selv have madpakke med. Der vil halvvejs gennem undervisningen være en kort spisepause, så hvis du skal hente mad, skal det gå forholdsvist hurtigt. Hvis du stadig sidder og tygger, når vi går i gang igen, så vil du dog intet høre for det.

Certificering og gennemførsel

Alle deltagere der gennemfører kurset for et diplom for deltagelse, hvor det vil fremgå, hvad du har lært. For at sikre kvaliteten af gennemførsel, skal du have deltaget på min. fem ud af de i alt seks kursusgange.

Pris

Kursusforløbet afvikles med hjælp fra engagerede frivillige kræfter, og det er derfor muligt for os at tilbyde dig dette modul helt og aldeles uden beregning. Husk dog, at du selv skal medbringe en madpakke.

Ansøgning til efteruddannelsen er nu lukket

Luk menu