Peer-Netværkets netværksgrupper

Netværksgrupperne er en af kerneaktiviteterne i Peer-Netværket. Det er her den uvurderlig erfaringsudveksling mellem peers finder sted og her vi deler og sammen inspireres til at styrke peer-arbejdet i Danmark.

Hensigten med netværksgrupperne er at pleje vores medlemmers trivsel i arbejdet som peer og at give dem værktøjer og viden, som kan styrke dem i deres arbejde. Temaer for et netværksmøde kan være:

  • hvordan har man individuelle samtaler med de borgere og patienter, man møder i sit arbejde?
  • hvordan passer man på sig selv i arbejdet som peer?
  • hvordan styrker og udvikler vi peer-rollen på arbejdspladserne

Vi har i øjeblikket netværksgrupper i København, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Odense og Roskilde.

Det er forskelligt, hvor ofte netværksgrupperne mødes. Nogle ses en gang om måneden andre hver anden måned. De ansatte i Peer-Netværket prioriterer at deltage så vidt, det er muligt.

De fleste af netværksgrupperne har en tovholder, som du er velkommen til at kontakte, hvis du ønsker at mødes med andre peers i dit nærområde. Kontaktoplysninger på tovholderne er på vej. Indtil da kontakt gerne os i sekretariatet.

Hvis du ønsker at starte en netværksgruppe, fordi der eksempelvis er for langt at rejse til den nærmeste, så kontakt os i sekretariatet. Vi kommer gerne og hjælper til med at komme i gang.

Følg med i vores kalenderoversigt over kommende arrangementer og se, hvornår der er møde i en netværksgruppe nær dig. Her kan du også se, hvad temaet for mødet er.

Vi glæder os til at se dig!

Luk menu