Landstræf i Peer-Netværket

To gange i Peer-Netværkets historie har medlemmer fra hele landet været samlet til landstræf, der både socialt og fagligt har knyttet os tættere til hinanden. Første gang var i 2016 og senest satte vi hinanden stævne i 2018 – begge gange på Vejle Center Hotel. Vi havde to dage og en enkelt overnatning, og det gav plads til lige dele diskussion og hyggelig snak medlemmerne imellem.

På Landstræffet i 2016 var temaet: “Din, min og vores faglighed”. Dagenes op oplæg handlede således om peer-faglighed, om den findes eller ej, og om man som peer overhovedet kan siges at have en faglighed, når nu man arbejder på baggrund af egne personlige erfaringer.

Det er et emne, der dengang som nu kan dele vandene, for hvornår er man “ægte” i sin peer-rolle og hvornår bliver man for “faglig” og kommer til at ligne sine kollegaer for meget. Kernen i diskussionerne i Vejle og efterfølgende er spørgsmålet:

I hvor høj grad skal vi være ens med vores kollegaer og i hvor høj grad skal vi være forskellige fra dem?

Det er en diskussion, vi skal have mange gange, sor en ting er sikkert. Vi bliver klogere hver gang og vi bliver skarpere på, hvad der kan kaldes “peer-identitet” – og det hvadenten vi henter den i faglighed, erfaring eller vores funktioner på vores arbejdspladser.

 

Oplægsholderne på det første Landstræf var:

Jonatan Kolding Karnøe, Cand.psych.

Line Top Abiltrup, dengang fForstander på Orion (bo- og rehabiliteringstilbud)

Karne Sandfær, dengang recovery-mentor på Orion

Elisabeth Rix, dengang MB-konsulent

Lisa Korsbek, dengang seniorforsker i Region HOvedstadens Psykiatri

2018

Programmet indeholdt bl.a.:

Tro, håb og klar retning

  • Mikkel Rasmussen, Psykiatrilisten

Peer-2-peer i en anden bevægelse

  • Andreas Kronborg, LGBTQ+

Har kejseren overhovedet tøj på?

  • Søren Dixen, Recovery-mentor

Brobygning og tørlægning -same but different?

  • Christina Færch

Er der en vej til faglig anerkendelse?

  • Bertel Rüdinger

2016

Programmet indeholdt bl.a.:

Om faglighed: Din, min og vores faglighed

  • Oplæg v/Jonatan Kolding Karnøe, cand.psych., adjunkt – Center for Skole og Læring, University College Sj.

Faglighed, erfaringskompetencer og peer-støtte medarbejdere – fra et arbejdsgiver perspektiv

  • Line top Abildtrup, Forstander i Orion, bo- og rehabiliteringstilbud.

Faglighed og erfaringskompetencer – fra et peer-støtte perspektiv

  • Karen Sandfær Lysholm Norbøll, recovery mentor i Orion.
  • Elisabeth Rix, folkeskolelærer og MB- konsulent.

Peer-støtte – Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver:Hvad siger forskningen?

  • Lisa Korsbek, seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri.

Download tre af oplæggene fra Landstræf 2016

Luk menu