Digitale netværksgrupper

Sparring på tværs af landet

Digitale netværksgrupper er interessebaserede og giver mulighed for at sparre med andre peers om et bestemt område eller niche indenfor peer-faglighed. 

Gennem en digital netværksgruppe kan du få indsigt i, hvad der foregår andre steder i landet på netop det område, de arbejder med eller interesserer dig for. Digitale netværksgrupper er en mulighed for kontakt, sparring og idéudveksling, der kan styrke og udvikle den peer-faglige tilgang indenfor bestemte områder. 

Aktuelt

Digitale netværksgrupper er et nyt tilbud, og vi arbejder i første omgang med at oprette fem grupper indenfor områderne: 

 • Peers på jobcentre
 • De særlige pladser & dobbeltdiagnoser
 • Stemmehøring 
 • Peer-undervisere
 • Unge peers

Vi søger deltagere til grupperne. Hvis du er interesseret i at deltage, så skriv til emma@peernet.dk

Har du et ønske om sparring?

Hvis du har et ønske om at sparre med andre peers der er specifikt interesserede eller arbejder indenfor dit område, så tag kontakt og lad os se om vi kan få oprettet en gruppe. Vi vil i den kommende tid oprette flere grupper og facilitere etableringen af grupperne. 

Hvis du kunne tænke dig at være med i den proces, så skriv til emma@peernet.dk

Formålet med grupperne

 • Sparring og erfaringsudveksling 
 • Viden om, hvad der foregår andre steder i landet 
 • At styrke den peer-faglige tilgang 
 • At udvikle den peer-faglige tilgang indenfor området 
 • Idéudveksling og opstart af nye initiativer og projekter 
 • Mulighed for at samarbejde om at søge midler 
 • Formidle viden om området til andre peers gennem bl.a. webinarer og oplæg 
 • Formidle viden om peer-faglighedens betydning for området for andre faggrupper mm. 

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu