Efteruddannelse

Efteruddannelse er for peer-medarbejdere, der allerede har erfaring med peer-fagligt arbejde, enten som frivillig eller lønnet. Peer-Netværkets efteruddannelse imødekommer et behov mange peer-medarbejdere har for at reflektere over egen praksis, holde fast i sin særlige peer-faglighed i en dagligdag, hvor man ofte kun har få, eller slet ingen peer-faglige kollegaer. Efteruddannelse er en mulighed for at blive inspireret til nye måder at arbejde på og at dygtiggøre sig indenfor feltet. 

Faglig dybde

Kursusforløbene er af kortere varighed og skal ses som intensive. Det kan bedst sammenlignes med mange videregående uddannelsers fagstruktur, hvor der er skruet ned for pædagogikken men til gengæld op for fagligheden. Vi vægter dog praksis højt, og for at skabe mulighed for at gå ordentligt i dybden, vil der mellem hver kursusgang være mulighed for at mødes som studiegruppe og arbejde videre med det lærte. På hvert kursusmodul vil vi invitere specialiserede gæstefacilitatorer på besøg, der er med til at sikre det faglige niveau. Vi gør dog opmærksom på, at efteruddannelsen startes op  uden finansiering, og vil derfor primært være båret frem af frivillige kræfter. Vi har fundet nogle fantastiske bidragsydere, men det er selvklart at det sætter nogle begrænsninger.

Indhold

Kurset i den peer-faglige tilgangs dialogiske praksis vil gennemgå en række perspektiver på dialogisk praksis, herunder Åben Dialog, narrative, systemiske og filosofiske perspektiver på samtale, og vil desuden indeholde undervisning i og refleksion over paradigmer og ”fælles sprog”. Undervejs i kursusforløbet vil der være flere praktiske øvelser, og der vil være fokus på, at kursets deltagere selv byder ind med eksempler og cases fra deres dagligdag. Således vil der også være elementer af kollegial sparring, hvor du vil få mulighed for at få dine fagfællers perspektiver på dilemmaer fra din egen dagligdag som peer-medarbejder.

Praktisk information

Der kræves ingen forudsætninger i forhold til indholdet på de enkelte kursusgange, du må gerne møde op med din blotte interesse. Det forventes heller ikke, at du nødvendigvis vil tage tilgangene til dig i dit peer-faglige arbejde fremover,. Kurset er bygget sådan op, at du får inspiration til at reflektere over din egen praksis, og det er det der er formålet -ikke at du begynder at bruge en bestemt metode.

Du kan derfor heller ikke forvente, at du bliver uddannet specifikt i f.eks. at tage narrative samtaler, men du vil få indblik i og viden om, hvad de forskellige tilgange har at byde på, og så kan du evt. selv undersøge mulighederne for reel uddannelse i et af perspektiverne, hvis du får smag for det. 

Du vil altså ikke blive uddannet i tilgangene, men vi håber, at nye perspektiver og grundforståelser vil få en positiv indvirkning på og give dig nye handlemuligheder i dit peer-faglige arbejde.

Vi er i øjeblikket i gang med planlægning af nye efteruddannelsesforløb, men pga coronakrisen ved vi endnu ikke, hvordan disse forløb kan afvikles. Det er derfor endnu ikke muligt at tilmelde sig efteruddannelsen, men hvis du er interesseret, så skriv til Petrine:

Petrine@peernet.dk

Luk menu