Eksterne publikationer & evalueringer

Videnskatalog (2019)

Forankring og implementering af peerstøtte

Peer to peer fælleskaber mellem socialt udsatte (2019)

På baggrund af vidensindsamling og evaluering af 10 frivillige
organisationers og kommuners peer-to-peer-fællesskaber

Frivillig Peer-støtte (2018)

Erfaringer fra “Bro til hverdagslivet”

Oplæg til fælles ramme for peer-uddannelser i Danmark (2018)

Udarbejdet af peer-partnerskaberne i Danmark

Peers som brobyggere (2018)

En statusrapport om Projekt Peers som Brobyggere – et samarbejde imellem
Roskilde Kommune, Psykiatrien i Region Sjælland og SIND Roskilde/Lejre

Socialstyrelsen (2018)

Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats – Slutevaluering

Evaluering af Projekt Ligestillet Støtte (2018)

Virkninger af to afprøvede modeller for peerstøtte i Aarhus, Viborg og Randers

Peer-støttens resultater (2018)

Erfaringer fra projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden

DEFACTUM (2017)

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers?

Midtvejsrapport (2017)

Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden

Peer-medarbejdere i psykiatrisk modtagelse (2016)

En evaluering fra den psykiatriske akutmodtagelse i Risskov.

Peer-støtte projektet i Vejle (2016)

Tilgang og erfaringer

Peer-støtte i Danmark (2014)

– et foreløbigt overblik

Luk menu