For jer, som overvejer at ansætte en peer-medarbejder

En Peer-medarbejder skal ansættes på samme vilkår som alle andre, hvorfor du ikke skal føle noget særligt ansvar overfor din peer-kollega. Du skal altså hverken tage særlige hensyn eller være bange for, at vedkommende bliver syg igen. Ligeledes skal du hellere ikke tale anderledes end før i personalerummet. Der skal selvfølgelig stadig være plads til frustrationer.

Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte peer-medarbejder er ansat til at bruge sine erfaringskompetencer i sit arbejde. Ofte vil peer-medarbejderen selv være med til at definere sine funktioner. Men klassiske peer-funktioner er:

  • Individuelle samtale(forløb)
  • Gruppe forløb
  • “Kulturbærer” for Recovery
  • Uformelt samvær
  • Oplæg/undervisning 

Forskellige studier og forskning som har undersøgt peer-medarbejdernes arbejder viser, at de kan indgyde håb på en anden måde end andet personale. Peer-medarbejderes tilgang er også mere ”empowering”, da peer-medarbejdere har et større blik for folks ressourcer og tilskynder til selvstændig håndtering af de problemer og udfordringer folk står med. 

En peer-medarbejder er ansat til at bruge og inddrage sine egne erfaringer med Recovery og psykisk lidelser. Dette både i samarbejdet med brugere og kolleger. Hav tillid til at peer-medarbejderen selv kan sige fra, hvis spørgsmål bliver for private.

Ligesom alle andre er det individuelt, hvilket timeantal en peer-medarbejder har eller ønsker. De fleste peer-medarbejdere har et ugentligt timeantal på mellem 20 – 30 timer. Men der findes også peer-medarbejdere ansat ugentligt på både 15 timer eller 37 timer. Det er vigtigt, at peer-medarbejderens timeantal giver hende/ham mulighed for at føle sig integreret i personalegruppen.

Mange steder arbejder peer-medarbejdere både i dag – og aftenvagter fordelt på alle ugens dage. Ifm. at arbejdstider planlægges så bør man have i baghovedet, hvordan peer-støtte oftest praktiseres via samtaler og/eller samvær. Det kan derfor  give mening mange steder, at peer-medarbejderens arbejdstider går på tværs af tidspunkterne for dag – og aftenvagter.

Peer-medarbejderens brugerkompetencer bør anerkendes som en faglighed på lige fod med, at de øvrige medarbejdere ofte fx vil have en professionsbachelor. Argumentationen herfor er forskning som har vist, hvordan peer-støtte er mindst lige så effektivt som indsatser udført af traditionelle faggrupper indenfor psykiatrien. Organisatorisk forudsætter det et stort og aktivt ledelsesansvar. 

”…første gang, jeg snakkede med hende, brød hun ud i gråd og fortalte, at det her var første gang, nogen i systemet havde set hende og anerkendt hende for den, hun var – ikke hvad hun ”fejlede”… I mit arbejde bruger jeg meget mig selv som et eksempel: De kan få det bedre; de vil ikke altid lide, som de gør nu. Jeg tror på, at vi er lige, og at vi begge kan få noget ud af det arbejde, vi laver sammen. Derfor fortæller jeg heller aldrig nogen, hvad de skal, eller hvad de ikke skal gøre.”
Mike Ilm Krüger
Peer-medarbejder, Region Nordjylland
Luk menu