Uddannelsesinstitutioner

Peer-Netværkets mission er at udbrede kendskabet til Peer to peer. Derfor holder vi også meget gerne oplæg og workshops på uddannelsesinstitutioner. Vi vil gerne ud at møde potentielle kommende kolleger til vores medlemmer, således de allerede får kendskab til peer-medarbejdere under deres uddannelse. Men vi har også erfaring med at holde oplæg på videreuddannelser fx diplommoduler. 

Eksempler på temaer:

“Peer to peer”, “Samarbejde på tværs”, “Peers og fremme af borgerens autonomi”, “Recovery”. 

Få en af vores medlemmer på besøg og hør om arbejdet som peer-medarbejder. Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål. Besøget kan blive yderligere krydret ved, at en af vores konsulenter kommer med på besøget og holder oplæg om peer-to-peer. Vores konsulenter har også selv arbejet som peer-medarbejder. Kontakt os, hør mere og vi planlægger sammen et besøg.

Luk menu