"Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet"

Om projektet

”Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet” er et satspuljeprojekt under Peer-netværket, som er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Vi arbejder for at kvalificere peer-indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

Igennem de senere år er der blevet et stort fokus på, at man indenfor både behandlings – og socialpsykiatrien ønsker at være recovery-orienterede. Ligeledes bliver det mere og mere alment anerkendt, at det er muligt for mennesker at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser.

Ifm. med ønsket om at arbejde recovery-orienterede og et samtidig fokus på at øge brugerinddragelsen, så er ansættelser af peer-medarbejdere både regionalt og kommunalt steget – og bliver forsat ved med det. Det stiller store krav til den enkelte peer-medarbejder, som både skal agere i de gennerelle udfordringer der opstår i psykiatrien ifm. omstillingen fra ren sundhedsfaglig til recovery-orienterede. Dertil er peer-medarbejdere en ny faggruppe i psykiatrien, hvorfor det stadig opleves som uklart, hvad en peer-medarbejder bør og skal.

Projektet arbejder derfor for at kvalificere peer-indsatser med et samtidig håb og ønske om, at fremme både brugerinddragelsen og den recovery-orienterede tilgang hos den enkelte organisation.

Hvordan?

Vores udgangspunkter er de to guider; ”Udskrivningsguiden” og ”Guide til et godt hverdagsliv”. Begge guider er skrevet af tidligere brugere til brugere. Formålet ved begge guider er, at kunne styrke brugere med psykiske lidelser i at være aktive i egen recovery-proces.

LIGE NU…

Vi skal bl.a. via to aktionslæringsforløb undersøge, hvordan guiderne kan styrke samarbejdet mellem den enkelte bruger, peer-medarbejder og de øvrige medarbejdere

I efteråret 2020 skal vi i gang med det første aktionslæringsforløb. For at  kunne finde frem til en relevant prøvehandling, så afholder vi i maj og juni en række webinarer for både brugere, peer-medarbejdere og øvrige medarbejdere i psykiatrien. Læs mere her.

 

Styregruppe

Hanne Wiingaard Formand, repræsenterer LAP

Klavs Serup Rasmussen Næsteformand, repræsenterer Peer-Partnerskabet

Ása Hrefnudóttir Repræsentere Peer-Netværket Danmark

Karina Stjernegaard Repræsentere Region Sjælland

Anne Rosenquist Repræsentere Region Hovedstadens Psykiatri

Christina Færch Repræsentere Københavns Kommune

Conny Allaskog Repræsentere NSPH Skåne

 

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu