"Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet"

Om projektet

”Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet” er et satspuljeprojekt under Peer-netværket, som er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Vi arbejder for at kvalificere peer-indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

Igennem de senere år er der blevet et stort fokus på, at man indenfor både behandlings – og socialpsykiatrien ønsker at være recovery-orienterede. Ligeledes bliver det mere og mere alment anerkendt, at det er muligt for mennesker at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser.

Ifm. med ønsket om at arbejde recovery-orienterede og et samtidig fokus på at øge brugerinddragelsen, så er ansættelser af peer-medarbejdere både regionalt og kommunalt steget – og bliver forsat ved med det. Det stiller store krav til den enkelte peer-medarbejder, som både skal agere i de gennerelle udfordringer der opstår i psykiatrien ifm. omstillingen fra ren sundhedsfaglig til recovery-orienterede. Dertil er peer-medarbejdere en ny faggruppe i psykiatrien, hvorfor det stadig opleves som uklart, hvad en peer-medarbejder bør og skal.

Projektet arbejder derfor for at kvalificere peer-indsatser med et samtidig håb og ønske om, at fremme både brugerinddragelsen og den recovery-orienterede tilgang hos den enkelte organisation.

Vores udgangspunkter er de to guider; ”Udskrivningsguiden” og ”Guide til et godt hverdagsliv”. Begge guider er skrevet af tidligere brugere til brugere. Formålet ved begge guider er, at kunne styrke brugere med psykiske lidelser i at være aktive i egen recovery-proces.

 


Lige nu: "Motivation i peer-støtten"

12 peer-medarbejdere afprøver i perioden D. 15.oktober 2020 – 31.januar 2021 prøvehandlingen “Motivation i peer-støtten”.  En prøvehandling der har personcentrering på dagsordenen, da den enkelte bruger skal have formuleret sit eget motivationsmål. Motivationsmålet skal italesætte, hvem brugeren er, hvad der har betydning for brugeren, hvilken hjælp brugeren ønsker og hvad brugeren selv ønsker, at arbejde hen imod.

Styregruppe

Hanne Wiingaard Formand, repræsenterer LAP

Klavs Serup Rasmussen Næsteformand, repræsenterer Peer-Partnerskabet

Ása Hrefnudóttir Repræsentere Peer-Netværket Danmark

Karina Stjernegaard Repræsentere Region Sjælland

Anne Rosenquist Repræsentere Region Hovedstadens Psykiatri

Christina Færch Repræsentere Københavns Kommune

Conny Allaskog Repræsentere NSPH Skåne

 

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu