Karina skal repræsentere Danmark i globalt peer-netværk

19. februar 2021

Karina skal repræsentere Danmark i globalt peer-netværk

Global Mental Health Peer Network (GMHPN) er et globalt netværk med base i Sydafrika, der arbejder på at erfaringsviden skal inkluderes i alt arbejde indenfor mental sundhed, på alle niveauer – både i politik, udviklingsarbejde og i praksis. Karina Stjernegaard fra Danmark er for nyligt blevet udnævnt som dansk repræsentant, og skal fra nu af indgå som en del af netværket.

Karina Stjernegaard arbejder til daglig som peer-faglig koordinator i PsykInfo, Psykiatrien Region Sjælland i Roskilde. Her koordinerer hun og udvikler regionens peer-indsats og recovery-strategi sammen med sine kollegaer. Samtidig sidder hun bl.a. med i Region Sjællands forskningsudvalg og styregruppen for Peer-Netværkets projekt ”Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet.”

International viden til gavn for danske peer-medarbejdere

Udover Karina har GMHPN netop udvidet med 32 andre repræsentanter fra forskellige lande.

”Indtil videre går tiden mest med at hilse på de andre, og finde ud af hvem de er,” siger Karina. ”Men jeg kan mærke, at det de alle sammen har til fælles er, at de er ildsjæle og at de alle har egne, levede erfaringer. Ellers er det meget forskellige mennesker, der arbejder på forskellige niveauer. Nogle kommer fra forskningsgrupper, andre fra WHO. Og så er der sådan nogen som mig, der arbejder med peer-indsatsen i en konkret organisation.”

På sigt forventer hun, at GMHPN kan være en kilde til inspiration fra nogle af de lande, der er foran Danmark i udviklingen af deres peer-indsatser.

”Jeg regner med, at jeg kommer til at få et indblik i, hvordan peer-indsatser udvikler sig. Det kan f.eks. være andre måder at organisere indsatserne, eller hvordan man lønner peer-medarbejdere de steder, hvor indsatserne er mere etablerede.”

En brugerstemme på alle niveauer

GMHPN arbejder for, at brugererfaring skal kunne gøre sig gældende på alle niveauer, særligt ift. policy-udvikling. Indtil videre er Karina blevet bedt om at bidrage med narrativer, der kan bringes ind i forskellige fora. Men hun regner med, at der vil komme flere opgaver til, og i den forbindelse håber hun på at kunne trække på Peer-Netværkets medlemmer, så dansk erfaringsviden kan bidrage til den samlede internationale udvikling af peer-området.

”Jeg oplever, at GMHPN er meget ambitiøse ift. at få brugererfaring ind på alle områder. F.eks. mener de også, at det er relevant med brugererfaring i somatikken, for også at skabe fokus på de psykiske aspekter af somatisk sygdom.”

Peer-Netværket har anbefalet Karina til GMHPN. Vi glæder vi til fremtidigt samarbejde med Karina og at følge med i hendes arbejde indenfor GMHPN. Fremover kommer Karina til at dele sin viden med danske peer-medarbejdere gennem Peer-Netværket, og ligeledes håber vi på, at Peer-Netværkets medlemmer kan bidrage med viden til GMHPN gennem Karina.  

Luk menu