Hvad er en peer-medarbejder?

Det særlige ved en peer-medarbejder er, at han/hun først og fremmest arbejder ud fra sine egne, personlige erfaringer. Det kan være erfaringer med specifikke mentale oplevelser som stemmehøring, tvangstanker, selvmordstanker, angstanfald mm.; det kan være dét at have gennemgået livskriser, traumer, have alkohol- eller stofbrug, og det kan være erfaringer med, hvordan det føles som menneske at være underlagt offentlige systemer som psykiatrien, jobcentre, kommunale socialpsykiatriske tilbud mm. Som peer-medarbejder lærer man at omforme disse erfaringer til en kompetence og en værdifuld viden, der kan komme andre til gavn.

Hvordan arbejder en peer-medarbejder?

En peer-medarbejder kan have forskellige funktioner. Typisk arbejder en peer frivilligt eller lønnet i kommuner, regioner og civilsamfund med at støtte, guide og vejlede andre, der gennemgår kriser, lærer at håndtere ubehagelige mentale oplevelser og tilstande, bearbejder traumer eller lign. En peer kan arbejde én til én, facilitere grupper eller undervise. Peer-medarbejdere kan også arbejde på organisatorisk niveau for at påvirke medarbejderes følelse af håb på vegne af de mennesker, de skal støtte, og for at påvirke hele organisationer til at tænke og arbejde mere recovery-orienteret.

”Jeg arbejder meget med håb, når jeg fortæller om mine egne erfaringer. Og så bruger jeg tit humor i samtaler, de steder det giver mening, særligt når jeg fortæller om mine egne erfaringer og oplevelser. Jeg fornemmer hurtigt, om de gerne vil have at jeg bare lytter, om de vil vide en masse om min historie eller gerne vil have råd/inspiration til deres situation.”
Pernille Dahl Nielsen
Peer-Medarbejder på ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, Region Sjælland

Hvad er særligt ved en peer-medarbejders arbejde?

Forskning, der har undersøgt peer-medarbejderes arbejde, peger på, at det særlige ved peer-medarbejdere er, at de ved at dele deres egen historie og egne erfaringer, kan indgyde håb på en anden måde end medarbejdere, der ikke gør dette. Peer-medarbejderes tilgang er også mere ”empowering”, da peer-medarbejdere typisk har blik for folks ressourcer og tilskynder til selvstændig håndtering af de problemer og udfordringer folk står med. Peer-medarbejdere vil typisk møde folk på en anden måde, da de opfatter situationen anderledes end personale, der tænker på ud fra en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund – dermed vil en peer-medarbejder ofte kunne bidrager med nye perspektiver på, hvad der skal til for at ændre situationen.

”…første gang, jeg snakkede med hende, brød hun ud i gråd og fortalte, at det her var første gang, nogen i systemet havde set hende og anerkendt hende for den, hun var – ikke hvad hun ”fejlede”… I mit arbejde bruger jeg meget mig selv som et eksempel: De kan få det bedre; de vil ikke altid lide, som de gør nu. Jeg tror på, at vi er lige, og at vi begge kan få noget ud af det arbejde, vi laver sammen. Derfor fortæller jeg heller aldrig nogen, hvad de skal, eller hvad de ikke skal gøre.”

Mike Ilm Krüger, peer-medarbejder

Mike Ilm Krüger startede i 2014 med at holde oplæg om sine erfaringer som stemmehører – siden er han blevet ansat som konsulent i distriktpsykiatrien og peer-medarbejder i kommunen i Frederikshavn, derudover er han gæsteunderviser på sygeplejeuddannelsen UCN. Mikes arbejde består bl.a. af gruppefacilitering, samtaler og undervisning.

Kilder:

Davidson L, Bellamy C, Guy K, Miller R. Peer support among persons with severe mental illnesses: A review of evidence and experience. World Psychiatry. 2012;11(2):123-128.

Mead S. Defining peer support. https://mhepinc.org/defining-peer-support/. Updated 2003. Accessed 11. okt., 2018.

Fronesis – en overset vidensform

Fronesis betyder «klogskab» og var i antikken en betegnelse for praktisk visdom eller sund dømmekraft. Fronesis var et begreb, der dækkede over den type viden, der kræves for, i praksis, at kunne træffe de rigtige valg og udnytte de rigtige midler til at opnå det gode liv. I dag er den mest påskønnede viden dén, der foregår skriftligt og efterstræber objektivitet – almengyldige sandheder – f.eks. naturvidenskab, lærerbøger, faglige begreber.

Peer-arbejde tilstræber et andet vidensideal som er mindre anerkendt – fronisis; at kunne træffe de rette beslutninger på det rigtige tidspunkt; at kunne aflæse en situation og handle derefter; at kunne lære af de indsigter, livet giver. Dermed går peer-arbejdet imod en tendens i samfundet.

Det betyder ikke, at de to vidensformer er modsætninger – det ene udelukker ikke det andet og begge dele skulle gerne altid gøre sig gældende for alle mennesker. Men det betyder, at vi i Peer-Netværket har taget et aktivt valg om at promovere dét, der ofte bliver overset. Vi ønsker at styrke og fastholde fronesis som vidensideal for peer-medarbejdere, til gavn for peer-fagligheden, de organisationer og foreninger der ønsker at gøre brug af peer-medarbejdernes særlige tilgang, og til gavn for de mennesker, der skal støttes og rådgives af en peer.

Mere viden

Western Mass Recovery Learning Community: Sera Davidows Handbook for Peers

Defactums rapport: Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer

NAPHAs (Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid) rapport: Brukerkunskap – i nettverk, forskning og utviklingsarbeid

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu