I Odense blomstrer peer-frivilligheden under corona

26. marts 2021 – Af Emma Johanne Sørgaard

Tre frivillige peers har denne vinter oplevet, at da de kommunale medarbejdere trak sig pga. corona-restriktioner, var det op til dem at videreføre aktiviteter og fællesskab på deres motionshold ”Optur” – det førte til en kreativ udvikling af motionstilbuddet og masser af læring for de tre peers.

Det startede med nedlukningen...

I december ramte den anden nedlukning Danmark, og det har betydet en hel del for de kommunale aktivitets- og samværstilbud i hele landet. I Odense valgte tre frivillige peer-medarbejdere dog at videreføre deres motionstilbud ”Optur” på egen hånd, og det har ført til at både peers og brugere er rykket tættere sammen.

”Heldigvis havde vi tilfældigvis et møde med tilbuddets medarbejdere og frivillige d. 7. december – den dag nedlukningen blev annonceret” Fortæller Lars, som er frivillig peer i Optur. ”Fordi vi i forvejen sad sammen og var i gang med planlægning, besluttede vi os for, at nu hvor de kommunale medarbejdere måtte trække sig og ikke længere kunne møde på arbejde, så ville vi frivillige fortsætte med at mødes og planlægge udendørs gåture i små grupper.”

Sammen med sine to med-peers, Frank og Louise, gik han stille og rolig i gang med at arrangere gåturene. I løbet af vinteren udviklede gåturene sig til at være længere ture ud i naturen. I starten var medarbejderne med på gåturene, men i takt med at restriktionerne blev strammet i starten af januar, måtte medarbejderne også blive væk fra dem.

”Louise havde en primus – så kunne vi lave varm kakao. Flere af deltagerne havde også bil, så vi kunne tage længere væk og opdage nye naturområder, vi ikke før havde besøgt.”

Fællesskabet er det vigtigste

I løbet af vinteren har Frank, Louise og Lars oplevet, hvordan ”Optur” har udviklet sig til at være meget mere end et motionstilbud. Og det, der virkelig gjorde gruppens ture ud i naturen til en succes, var fællesskabet og den sociale sammenhængskraft.

”Det, der lykkedes for os, var kombinationen af motion, natur, bål og social hygge,” fortæller Frank. ”Vi har haft nogle fantastiske ture til naturområder med varm kakao, snobrød og social hygge.”

”For os har corona-nedlukningen ført til sammenhold,” tilføjer Louise, ”hvis ikke, vi havde sat gang i det her, så havde jeg bare siddet derhjemme. Det har betydet rigtig meget for mig, og vi skal fortsætte med at have de gåhold og den sociale hygge også efter corona-krisen er slut”.

"Folk begynder stille og roligt selv at tage initiativ,” fortæller Louise, ”F.eks. var der én, der tog en guitar med en dag, og én der havde bagt boller."

Frivillighed i forandrede rammer

Corona-nedlukningen har selvsagt forandret de vilkår kommunerne har haft for at videreføre de sociale tilbud som normalt. I Odense havde Frank, Lars og Louise en oplevelse af, at frygten for smittespredning i høj grad overskyggede hensynet til mental sundhed.

”Pga. af det store fokus på at undgå smitte, så er hensynet til den sociale og psykiske trivsel trådt i baggrunden”, forklarer Frank. ”Der er meget mental mistrivsel under corona, som vi også begynder at se debatteret i medierne nu”.

Men de frivillige peers og de brugere, der var vant til at komme i motionstilbuddet ”Optur” havde brug for fortsat at mødes. Og derfor tog de affære, selv om kommunen lukkede ned.

”Hvis vi skal, så kan vi jo godt” siger Frank. ”Og de nye rammer har givet mere tid, vi er faktisk kommet tættere på hinanden”.

Også Lars istemmer: ”Man finder løsninger, når der er begrænsninger. Det har givet mig rigtig meget at være frivillig i ”Optur” denne vinter – det har helt sikker medvirket til, at jeg er kommet godt igennem nedlukningen.”

Genåbning og forår på vej

Kommunens medarbejdere har ikke været sat helt ud af spillet i løbet af vinteren, hvor de f.eks. har sørget for at tage imod tilmeldinger og betalt brændet til bål. Det er en vigtig opgave for medarbejderne at nå ud til dem, der har rigtig svært ved at komme af sted på ture, og som de frivillige derfor ikke har så meget kontakt til.

Men de tre frivillige håber på at fortsætte deres aktiviteter også nu, hvor samfundet begynder at åbne igen.

Og udover at de frivillige peers tager ansvar for aktiviteter i ”Optur”, oplever de også, at flere brugere begynder at bidrage.

”Folk begynder stille og roligt selv at tage initiativ,” fortæller Louise, ”F.eks. var der én, der tog en guitar med en dag, og én der havde bagt boller. Det er ofte det med at tage jakken på og komme ud ad døren, der er det sværeste. Når først den barriere er brudt, så går det faktisk meget nemt, og så synes folk at det er hyggeligt og dejligt.”

For Lars, der er erfaren som peer-frivillig, har det også været en glæde at se to nye peers få blod på tanden. Louise og Frank overvejer nu, at tilmelde sig den lokale peer-uddannelse i Odense. Turene i ”Optur” er de heller ikke færdige med at udvikle på.

”Nu bliver det jo varmere, så kan man jo lave flere ting ude i naturen og være længere tid af sted” siger Frank, ”vi har snakket om at lave mere mad, at tage længere væk og at lave nogle ture med overnatning i shelters.”

Louise og Lars istemmer planerne: ”Det, vi har sat gang i, skal fortsætte. Nu hvor det bliver forår, skal friluftslivet for alvor dyrkes.”

Luk menu