Netværks-
konferencer

Netværkskonference:
Peer-identitet i udvikling

Hvordan har rollen som peer betydning for personlig udvikling og identitet? Og hvilken betydning har det, om man engagerer sig frivilligt eller bliver fastansat som lønnet peer?

Mange rapporter og undersøgelser har fokus på den gavnlige effekt arbejdet som peer giver den, der arbejder med det (Socialstyrelsen 2016, VIVE 2018). Men hvornår er peer-arbejdet et trin i egen recovery-proces og hvornår er det en profession, der skal give smør på brødet?

På konferencen sætter vi fokus på forskellene mellem at være frivillig og lønnet peer og hvad det betyder for peer-rollen og peer-medarbejderens identitet. Vi stiller det centrale spørgsmål: Hvordan kan peers udvikle sig fagligt og personligt og samtidig bevare autencitet og ligestillethed?

Oplæg på konferencen vil  bl.a. omfatte en frivilligkoordinators og en afdelingsleders syn på peer-rollen, samt et oplæg om, hvad peer-faglighed er. Der vil være mulighed på at blive klogere på de forskellige måder at være peer, at netværke og få indblik i den udvikling peer-rollen gennemgår både på organisatorisk plan og for individuelle  peer-medarbejdere.

Cecilie Eriksen, ph.d., filosof og forfatter: Det meningsfulde arbejdsliv

Hvorfor vi arbejder, og dermed hvad arbejdslivets mening er, har ændret sig gennem historien. I Danmark i dag er et meningsfuldt arbejde eftertragtet af både medarbejdere og arbejdsgivere. Men hvad er meningsfuldt arbejde egentlig? Foredraget tager udgangspunkt i både empirisk forskning og idéhistorien og giver en oversigt over, forskellige måder vi finder mening i arbejdslivet på i dag.

Cecilie Eriksen er ansat som forsker ved Utrecht Universitet i Holland. Hun har bl.a. skrevet bøgerne det meningsfulde liv (2003) og Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur (2005).

Gruppe-workshop og refleksion om mening og muligheder i peer-arbejdet 

Petrine Severin, specialkonsulent i Peer-Netværket: Faglig udvikling for peers

Petrine Severin har som peer, peer-underviser og konsulent i Peer-Netværket fulgt peer-områdets udvikling. Hun har undervist og rådgivet nye peers, samarbejdet med nye og kommende arbejdspladser for peers og tilrettelagt opkvalificerende kurser. 

Camilla Hviid, frivillig koordinator Peer-to-peer Odense: Udvikling i det frivillige arbejde

Louise Schwartz, afdelingschef, Afdeling for traume- og torturoverlevere (ATT): Udvikling i det lønnede arbejde

Camilla Hviid og Louise Schwartz præsenterer hver deres perspektiv på peer-identitet og muligheden for at udvikle sig i hhv. det frivillige og lønnede arbejde.

Panel-debat og fælles diskussion: 5 peer-medarbejdere deler deres erfaringer med at udvikle sig i rollen som peer og vi åbner for en fælles diskussion om peer-identitet og udvikling.

Praktisk

Tid og sted: 

Bygningen, Store Sal, Ved Anlæget 14B, Vejle

10. september 2020 kl. 9-16

Betaling:

Konferencen er gratis for medlemmer af Peer-Netværket. Meld dig ind her.

Er du ikke medlem, koster konferencen 500 kr.

Tilmelding:

Send en mail til emma@peernet.dk

Oplys dit navn, by og om du har ønsker/behov ift. kost.

Netværkskonference:
Peers - hvordan er vi lige?

Begrebet “peer” har efterhånden fundet vej ind i den offentlige sektor og i mange foreninger i Danmark. Men hvordan praktiserer man egentlig det, at arbejde i en ligestillet relation? Hvad er f.eks. det særlige ved at facilitere en gruppe som peer? Og hvordan holder man fast i sit peer-perspektiv? 

På konferencen undersøger vi begrebet “peer” som ideal og praksis og stiller spørgsmålet hvordan er vi lige?

For hvordan er det egentlig, vi praktiserer ligestillethed i vores peer-faglige relationsarbejde? Vi vil dykke ned i teori om dialog, skabe fælles refleksioner og arbejde med de forskellige roller, man kan have som peer.

Konferencen afholdes d. 11 november i Slagelse.

Tilmelding:

Send en mail til emma@peernet.dk 

Oplys dit navn, by og om du har ønsker/behov ift. kost.

Idéer til konferencer?

Peer-Netværket afholder netværkskonferencer for peers og andre interessenter rundt omkring i landet. For at opnå geografisk spredning planlægger vi løbende at afholde konferencer i hver region. Hvis du har idéer eller ønsker til emner, oplægsholdere, initiativer der bør fremhæves, eller du gerne vil have en konference afholdt på din arbejdsplads eller i din by, så tag kontakt! 

Skriv til: 

emma@peernet.dk

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu