Netværks-
konferencer

Netværkskonference:
Peer-identitet i udvikling

Hvordan har rollen som peer betydning for personlig udvikling og identitet? Og hvilken betydning har det, om man engagerer sig frivilligt eller bliver fastansat som lønnet peer?

Mange rapporter og undersøgelser har fokus på den gavnlige effekt arbejdet som peer giver den, der arbejder med det (Socialstyrelsen 2016, VIVE 2018). Men hvornår er peer-arbejdet et trin i egen recovery-proces og hvornår er det en profession, der skal give smør på brødet?

På konferencen sætter vi fokus på forskellene mellem at være frivillig og lønnet peer og hvad det betyder for peer-rollen og peer-medarbejderens identitet. Vi stiller det centrale spørgsmål: Hvordan kan peers udvikle sig fagligt og personligt og samtidig bevare autencitet og ligestillethed?

Oplæg på konferencen vil  bl.a. omfatte en frivilligkoordinators og en afdelingsleders syn på peer-rollen, samt et oplæg om, hvad peer-faglighed er. Der vil være mulighed på at blive klogere på de forskellige måder at være peer, at netværke og få indblik i den udvikling peer-rollen gennemgår både på organisatorisk plan og for individuelle  peer-medarbejdere.

Praktisk

Konferencen afholdes under de betingelser og eventuelle restriktioner der må være ift. forsamlinger i september. Derfor kan vi være nødt til at begrænse antallet af deltagere eller aflyse konferencen. 

Tid og sted: 

Bygningen, Store Sal, Ved Anlæget 14B, Vejle

10. september 2020 kl. 9-16

Tilmelding:

Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig konferencen, da vi afventer ændring af forsamlingsforbuddet. 

Idéer til konferencer?

Peer-Netværket afholder netværkskonferencer for peers og andre interessenter rundt omkring i landet. For at opnå geografisk spredning planlægger vi løbende at afholde konferencer i hver region. Hvis du har idéer eller ønsker til emner, oplægsholdere, initiativer der bør fremhæves, eller du gerne vil have en konference afholdt på din arbejdsplads eller i din by, så tag kontakt! 

Skriv til: 

emma@peernet.dk

Luk menu