Petrine Severin
Specialkonsulent
Telefonnummer: 21 97 79 51
E-mail: petrine@peernet.dk

Emma Sørgaard 
Projektkonsulent
Telefonnummer: 21 97 70 87
E-mail: emma@peernet.dk 

Ása Hrefnudóttir
Daglig leder
Telefonnummer: 21 97 22 35 
E-mail: asa@peernet.dk 

Sanne Poulsen
Projektkoordinator i “Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet”
Telefonnummer: 21 97 70 89 
E-mail: sanne@peernet.dk

Peer-Netværket Danmark
Vesterbrogade 53, 1.
1620 København V

Styregruppen udgør Peer-Netværkets øverste myndighed og er at sidestille med en bestyrelse. Den består af repræsentanter fra de to landsdækkende brugerorganisationer, LAP og SIND og foreningen Outsideren. Derudover er der en repræsentant fra Gallo Huset i Aarhus, en repræsentant fra Recovery Lab og tre medlemmer, der er med i styregruppen som privatpersoner.

Hanne Wiingaard Formand, repræsenterer LAP

Kristian Bennedsen Næstformand, repræsenterer SIND

Karl Bach Repræsenterer LAP

Klavs Serup Rasmussen Repræsenterer Outsideren

Bjørn Stensvold Repræsenterer Gallo Huset

Claus Bech-Nielsen Repræsenterer Recovery Lab

Lisa Korsbek Medlem af styregruppen som privatperson

Jens Lundgaard Thomsen Medlem af styregruppen som privat person

Christina Ytzen Lauridsen Medlem af styregruppen som privatperson

Desuden har styregruppen et forretningsudvalg, hvor blandt andet formand og næstformand sidder. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for den daglige drift og for ansættelse og afskedigelse af personale. Det er ligeledes forretningsudvalget, der ansætter en daglig leder og bemyndiger denne til at varetage for eksempel den daglige drift.

Hanne Wiingaard, Formand, repræsenterer LAP

Kristian Bennedsen, Næstformand, repræsenterer SIND

Klavs Serup Rasmussen, Repræsenterer Outsidderen

Du kan følge os på LinkedIn, hvor vi deler ny og relevant viden om peer-fagligt arbejde m.v.

Du kan også følge os på Facebook, hvor vi blandt andet slår nyheder og jobopslag op. Vi har også en lukket Facebookgruppe, primært for vores medlemmer og andre interessenter.

Luk menu