Denne side indeholder information fra Peer-Netværkets arkiv som omhandler aktiviteter, der blev afholdt i 2016-19. Informationen er derfor forældet, og det er ikke muligt at tilmelde sig.

Vi tilbyder aktuelt kurser, konferencer og netværksgrupper, som det er muligt at deltage i. Orienter dig herunder i vores aktuelle tilbud, og tag endelig kontakt hvis du har brug for mere information.

Landstræf i Peer-Netværket

Peer-Netværkets landstræf har haft til formål at samle medlemmer fra hele landet, for både socialt og fagligt at knytte os tættere til hinanden. Første gang var i 2016 og andet træf var i 2018 – begge gange på Vejle Center Hotel. Vi havde to dage og en enkelt overnatning, og det gav plads til lige dele diskussion og hyggelig snak medlemmerne imellem.

På Landstræffet i 2016 var temaet: “Din, min og vores faglighed”. Dagenes oplæg handlede således om peer-faglighed, om den findes eller ej, og om man som peer overhovedet kan siges at have en faglighed, når nu man arbejder på baggrund af egne personlige erfaringer.

Det er et emne, der dengang som nu kan dele vandene, for hvornår er man “ægte” i sin peer-rolle og hvornår bliver man for “faglig” og kommer til at ligne sine kollegaer for meget. Kernen i diskussionerne i Vejle og efterfølgende er spørgsmålet:

I hvor høj grad skal vi være ens med vores kollegaer og i hvor høj grad skal vi være forskellige fra dem?

Det er en diskussion, vi skal have mange gange, men en ting er sikkert: Vi bliver klogere hver gang og vi bliver skarpere på, hvad der kan kaldes “peer-identitet” – og det hvadenten vi henter den i faglighed, erfaring eller vores funktioner på vores arbejdspladser.

2018

Programmet indeholdt bl.a.:

Tro, håb og klar retning

  • Mikkel Rasmussen, Psykiatrilisten

Peer-2-peer i en anden bevægelse

  • Andreas Kronborg, LGBTQ+

Har kejseren overhovedet tøj på?

  • Søren Dixen, Recovery-mentor

Brobygning og tørlægning -same but different?

  • Christina Færch

Er der en vej til faglig anerkendelse?

  • Bertel Rüdinger

2016

Programmet indeholdt bl.a.:

Om faglighed: Din, min og vores faglighed

  • Oplæg v/Jonatan Kolding Karnøe, cand.psych., adjunkt – Center for Skole og Læring, University College Sj.

Faglighed, erfaringskompetencer og peer-støtte medarbejdere – fra et arbejdsgiver perspektiv

  • Line top Abildtrup, Forstander i Orion, bo- og rehabiliteringstilbud.

Faglighed og erfaringskompetencer – fra et peer-støtte perspektiv

  • Karen Sandfær Lysholm Norbøll, recovery mentor i Orion.
  • Elisabeth Rix, folkeskolelærer og MB- konsulent.

Peer-støtte – Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver:Hvad siger forskningen?

  • Lisa Korsbek, seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri.

Download tre af oplæggene fra Landstræf 2016

Luk menu