Peer-medarbejder søges til Afdelingen for psykoser sengeafsnit PS8

Skejby

Vi søger en medarbejder, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, der derved at udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen overfor de patienter der er indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit 8.
Peer- medarbejderne på sengeafsnittet vil skulle bidrage med erfaringsbaseret jævnbyrdig støtte og viden om mestringsstrategier, der vil kunne supplere den behandling og støtte de traditionelle faggrupper giver.

Vores forventning til en peer-medarbejder er, at du er kommet langt i din egen recoveryproces og har interesse for at hjælpe andre, der gennemlever psykiske sygdom og har brug for en rollemodel i hverdagen på afsnittet.
Vi vægter, at du har tidligere erfaringer fra hospitalspsykiatrien, har gode samarbejdsevner, er nysgerrig samt søger et arbejdsfællesskab, hvor nedbringelse af tvang og optimering af implementeringen af safewards er i fokus.
Peermedarbejder med peeruddannelsen vil blive foretrukket.

  • Ansøgningsfristen er 24.april

Engageret recovery-mentor til psykiatrisk sengeafsnit

Hillerød

Du skal være med til at styrke den enkeltes recovery-proces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen.

Du har været i gang med din recoveryproces på en måde, hvor du kan inddrage og samtidig lægge distance til egne levede erfaringer, og du formår at vurdere i hvilke situationer, inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for andre.

Der er ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer men om relevante personlige kompetencer og modenhed. Du har egne erfaringer med psykisk sygdom. Det er en forudsætning, at du har personlig erfaring med indlæggelse på et psykiatrisk afsnit.

Desuden har du egne erfaringer med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og det at ”komme sig” efter en psykisk sygdom.

  • Ansøgningsfristen er 8.maj

Koordinerende recovery-mentor til Psykiatrisk Center Nordsjælland

Hillerød

Her har du en helt unik mulighed for at være med til at skabe håb og meningsfuldhed i behandlingsforløbene i psykiatrien.

Vi søger dig, der udover at være recovery-mentor også har mod på at gøre en forskel for andre recovery-mentorer på centeret, i kraft af en koordinerende funktion. 

Du er måske allerede ansat som recovery-mentor og har lyst til at arbejde på fuld tid?

Den koordinerende funktion vægtes meget højt, og det er derfor vigtigt, at du har overblik, er god til at guide og vejlede andre recovery-mentorer og kan lide at arbejde selvstændigt og struktureret.

Din primære opgave bliver at understøtte den enkelte recovery-mentor på Psykiatrisk Center Nordsjællands (PCN) afsnit.

  • Ansøgningsfristen er 9.maj

Recoverymentor til Psykiatrisk Ambulatorium

København Ø.

Hvis du føler dig parat til en stilling på en spændende arbejdsplads, hvor du selv er med til at forme dine arbejdsopgaver, vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi søger en recoverymentor til et af vores 3 F-ACT-teams.

Du vil være med til at styrke den enkeltes recovery-proces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen. Du får et grundigt introforløb for recovery-medarbejder, så du bliver klædt godt på til rollen.

Vi mener, at oplevelsen af selv at have gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery-processer ofte kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen overfor andre mennesker, der står midt i eller over længere tid har kæmpet med en psykisk lidelse. 

Der er ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer, men om relevante personlige kompetencer og modenhed.

  • Ansøgningsfristen er 24.april
Medarbejder med brugerbaggrund til udvikling af innovative og samarbejdende initiativer søges i afd. for psykoser. Du skal være med til at etablere og facilitere et patient- og pårørende råd, understøtte udvikling af Åben Dialog og nytænke initiativer mellem AFP og civilsamfundet. Du vil være en del af ledelsessekretariatet og indgå i et team med sygeplejersker og sekretærer.

Kan du lide at være både vedholdende administrativt arbejdende og samtidig god til at skabe processer med mennesker omkring udvikling, så er det her måske dig vi søger. Du kan kommunikere information til både små og større grupper og sikre formidling både telefonisk og skriftligt.

Du må gerne have erfaring fra lignende arbejdsopgaver og det vil være en fordel hvis du har uddannelsesmæssig baggrund inden for sprog, kommunikation eller teologi.
  • Ansøgningsfristen er 24.april
Luk menu