Peermedarbejder til Grib København (barselsvikariat)

København Ø.

Grib København er en forebyggende, lærings og fællesskabsorienteret indsats i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, der arbejder med servicelovens § 82 a, b og d. Målgruppen er voksne med psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

I Grib København bliver du en del af en afdeling med 11 medarbejdere med forskellig uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund.

Som peermedarbejder skal du primært bruge dine personlige erfaringer og gerne dine arbejdsmæssige erfaringer til individuelle forløb.

Du skal kunne etablere en tillidsfuld samarbejdsrelation, hvor du skal arbejde med håb, motivation og herudfra inspirere, undersøge og opsøge læringsforløb og tilbud i København sammen med deltageren og relevant netværk

 • Ansøgningsfristen er 23. oktober

To peer-medarbejdere søges til Almenpsykiatrisk Afsnit P1

Middelfart

Almenpsykiatrisk Afsnit P1, Psykiatrisk Afdeling Middelfart søger snarest eller pr 1. december 2020 to peer-medarbejdere til faste stillinger ca 16 timer pr. uge.

Det er vores forventning, at du har egen erfaring med psykisk sygdom, og at du er godt på vej i din helbredelsesproces. Hvis du har erfaring som retspsykiatrisk patient, er du velkommen til at søge. Vi forudsætter, at du, i givet fald, er ude af kriminalitet og at du ikke har et aktivt misbrug.

Som peer-medarbejder vil du aktivt anvende dine erfaringer i relationsarbejdet med aktuelle patienter, og du vil fremme håbet om at komme sig helt eller leve et godt liv med sygdommen. Med et styrket fokus på aktiviteter i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer vil dine opgaver tilpasses, så du kan blive/være en del af disse aktiviteter.

 • Ansøgningsfristen er 2. november

Peer-medarbejder til OPUS og Opsøgende Psykoseteam

Esbjerg

LPE-Regionsfunktionen i Lokalpsykiatri Esbjerg søger pr 1. december, eller efter aftale, en peer-medarbejder til en fast stilling på 12 timer ugentligt. Vi forventer, at du har levede erfaringer med psykisk sygdom, og at du er godt på vej i din helbredelsesproces. I de to teams arbejder vi med mennesker, som lider af skizofreni og psykose. Derfor er det en vigtig forudsætning for din ansættelse i netop vores stilling, at du har erfaring med skizofreni og psykose. Tidligere erfaring med misbrug er også en god forudsætning.

Som Peer-medarbejder ønsker vi, at du aktivt anvender dine erfaringer i samtaler med vores patienter og pårørende. Du skal kunne bibringe et recovery-perspektiv i deres behandlingsforløb, – dvs. medvirke til at fremme håbet om at komme sig helt eller leve et godt liv med sygdommen.

 • Ansøgningsfristen er 11. november

Peer-medarbejder til psykiatrisk sengeafsnit, N7

Frederikshavn

Psykiatrisk sengeafsnit N7 Frederikshavn søger en medarbejder med patientbaggrund til et 2-årige projekt. Stillingen er på min. 20 t/uge, evt. 15 timer i en opstartsfase, med tiltrædelse pr. 1/12-20 eller efter aftale.

I dit daglige arbejde skal du være med til at fremme inklusion, socialnetværks dannelse, rehabilitering og recovery.
 
Du vil indgå som ligeværdig kollega i et sengeafsnit, og du vil desuden blive en del af et netværk med andre medarbejdere med patientbaggrund i regionspsykiatrien, hvor I vil kunne sparre med hinanden.
 
Som peer-medarbejder har du mulighed for at påvirke fremtidens psykiatri, hvor der er et øget fokus på patient og pårørendeinddragelse.

 • Ansøgningsfristen er 4. november

Har du lyst til at bruge dine egne erfaringer til at skabe håb hos sårbare unge?

Digitalt

Det er dig, vi står og mangler hvis:

 • Du har egne erfaringer med at være sårbar
 • Du er god til at formidle dig skriftligt og skabe værdi og inspirere andre gennem skrift
 • Du kan binde dig som blogger i UngTilUng i minimum 3 måneder

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Du får et fleksibelt frivilligjob, hvor du kan skrive blogindlæg hjemmefra på din computer
 • Du vil blive klædt på til rollen som blogger gennem et online kompetenceforløb og til frivilligmøder
 • Du bliver en del af et projekt og et online frivilligfællesskab, der brænder for at gøre en forskel i unges hverdag
 • Ansøgningsfristen er løbende.

Peer medarbejder til 17a - Vejen Frem

Helsingør

Vi er en del af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte: CROS, som også tæller Botilbuddet Valhalla, Støtte – kontaktordningen: SKP, Helsingbo, Helsingør Rusmiddelcenter, herunder HelsingUng og Pensionatet i Hornbæk.

Har du personlig erfaring med at leve ’på kanten’, og er du kommet videre i livet og har lyst til at støtte socialt udsatte borgere, der befinder sig i en svær livssituation? Eller som har brug for at få en snak, så er du måske vores nye peer-støttemedarbejder.

Du skal være kommet så langt i din egen proces, at du kan være en støtte for andre. Opgaverne forudsætter desuden, at du kan indgå i samarbejde med både brugerne, deres netværk og med de øvrige professionelle omkring dem.

 • Ansøgningsfristen er løbende.

Peerlinjen søger frivillige

København

Erfarne peers søges af Peerlinjen. Peerlinjen er en telefonlinje for psykisk sårbare mennesker.

– At du er så langt i din recoveryproces,
at du kan støtte andre.
– Nysgerrighed og overskud til at tale med andre mennesker. Du kan lytte, spørge og sparre.
– En empatisk og anderkendende tilgang.
– Lyst til at dele og omsætte dine erfaringer for at kunne
støtte andre.
– Mødestabilitet, ansvar og overholdelse af tavshedspligt.
– At være på Peerlinjen tre timer minimum to gange
om måneden.


 • Ansøgningsfristen er løbende

Recovery Lab og Peer-Netværket søger frivillige til Recovery Telefonen

København

Recovery Lab og Peer-Netværket tilbyder et opkvalificerende kursus til dig, som har lyst til at være frivillig hos Recovery Telefonen.

Det er en forudsætninger, at du enten har erfaring med peer-relateret arbejde eller har færdiggjort en peer-uddannelse. Herudover skal du selvfølgelig have lyst til, at blive en del af det skønne frivillighedsteam hos Recovery Telefonen.

 

 • Ansøgningsfristen er løbende

Bliv peer-makker og brug dine personlige erfaringer i mødet med psykisk sårbare

Helsingør

For at være frivillig peer-makker er det en forudsætning, at du selv har oplevet, når psykiske udfordringer spænder ben i hverdagen. Derudover er det helt afgørende at du kan bringe dine personlige erfaringer med dette i spil på en konstruktiv måde, når det giver mening i din relation til din peer-makker. Dine personlige erfaringer er guld værd, når du kan møde din makker ligeværdigt og i øjenhøjde. Det giver håb og styrke, at se, at andre, der har oplevet psykiske kriser, lever et meningsfuldt liv, hvor der er overskud til at hjælpe andre. Det kaldes peer-to-peer.

Vi klæder dig godt på, og giver dig værktøjerne til at mødes med din peer-makker, så du er tryg ved opgaven og ved, hvad du skal gøre, hvis en svær situation måtte opstå.

 • Ansøgningsfristen er løbende

Dine personlige erfaringer kan gøre en forskel for psykisk sårbare

Fredericia

For at være frivillig er det en forudsætning, at du selv har oplevet, når psykiske udfordringer spænder ben i hverdagen, og at du kan bringe dine erfaringer med dette i spil på en konstruktiv måde, når det giver mening. Dine personlige erfaringer er guld værd for andre, når du kan møde dem ligeværdigt og i øjenhøjde. Det giver håb og styrke, at se, at andre, der har oplevet psykiske kriser, lever et meningsfuldt liv, hvor der er overskud til at hjælpe andre. Det kaldes peer-to-peer.

Vi klæder dig godt på, og giver dig værktøjerne til at lede et gruppeforløb over 10 uger (á 2 timer ugentligt) med en anden frivillig. I fællesskab skaber vi et trygt og hyggeligt rum, hvor der er plads til at dele erfaringer og oplevelser med psykiske kriser og vanskeligheder og samtidig blive klogere på sig selv.

 • Ansøgningsfristen er løbende
Luk menu