Peer-medarbejder søges til 1-årig projektstilling

Hillerød

Vil du være mere med til at gøre en forskel for og give håb til borgere, der står i en udsat livssituation? Kan du bringe dine egne erfaringer i spil og bruge dem til at motivere andre til at skabe forandringer i deres liv? Så bliv en del af projekt Ud i Livet.

Du skal anvende dine erfaringer med det at have psykiske vanskeligheder til at hjælpe andre, som en del af den fælles tværfaglige indsats. Du skal med udgangspunkt i din egen recovery-proces (det at være kommet sig over sin psykiske vanskeligheder) være med til at give håb til de borgere, som du er i kontakt med, og være et levende bevis på, at det kan lade sig gøre at komme sig efter psykisk sygdom.
Det er et krav at dine egne psykiske udfordringer er på afstand. Det betyder også, at for kunne komme i betragtning, så skal du ikke selv modtage støtte. Derudover skal du have gode samarbejdsevner, være god til at lytte og være initiativrig.

 • Ansøgningsfristen er 18.august

Peer-medarbejder til Fusionsklinikken

Slagelse

Har du personlig bearbejdet erfaring med psykisk sygdom og recovery? Ønsker du at bruge dine bearbejdede erfaringer til gavn for andre? Så er du måske den peermedarbejder, vi søger til Fusionsklinikken i Slagelse, Psykiatrien Region Sjælland.

Som peermedarbejder er du ansat til at støtte patienternes recovery proces, og i de særlige udfordringer der kan opstå, når patienterne ud over sin psykisk lidelse, også har diabetes. Dette gør du ud fra dine egne erfaringer med at komme dig fra psykisk sygdom. Du skal være med til at understøtte, at patienterne deltager i egen behandling, samt understøtte håb om at de kan komme sig fra psykisk sygdom – ligesom du selv har gjort.

Dit arbejde vil bestå i at facilitere gruppeforløb med patienterne i Fusionsklinikken. Gruppeforløbene skal handle om recovery og hverdagslivet med psykisk sygdom og diabetes. Du skal facilitere et ligeværdig rum, hvor der erfaringsudveksles og der er fokus på drømme, håb, netværk, interesser, ressourcer og fremtidsoptimisme.

 • Ansøgningsfristen er 19.august

Er du vores nye Recovery-mentor?

Ballerup

Din viden og erfaringer med psykiatrisk lidelse er i den grad værdifulde og udviklende for både vores personale og patienter, og dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. følgende:

Fokus på håb, muligheder og egne styrker til at komme sig – enten helt eller delvist.

Støttende og individuelle samtaler ved overflytninger, behandlingsstart- og afslutning.

Udvikle og facilitere gruppeforløb med fokus på udfordringer i hverdagen, når man har en psykisk lidelse

Deltage i personalemøder, patientgennemgange, forbedringsarbejdet og supervision

Deltage i månedlige erfa-møder med de øvrige Recovery-mentorer i RHP.

I forhold til de personlige kompetencer ønsker vi en kollega, der kan indgå positivt, åbent og anerkendende med både patienter, pårørende og kolleger, og udvise empati og forståelse for den enkeltes situation og historie.

 • Ansøgningsfristen er 13.august

Peer-medarbejder til fast stilling på afsnittet – for dobbeltdiagnose patienter, afsnit 05

Vejle

Vores værdsatte peer-medarbejder er stoppet og vi søger derfor en ny pr. 15. august 2021 eller efter aftale.
Vi søger en med interesse for psykiatri og patienter, der er udfordret på deres sociale færdigheder. Stillingen er på 12-16 timer ugentligt, fordelt på 3-4 dage.

Den 23. november 2020 åbnede der på Psykiatrisk Afdeling Vejle et sengeafsnit mere som en del af de samlede pladser i Vejle. Afsnittet er et afsnit med fokus på patienter der lider af dobbeltdiagnoser og har plads til 15 patienter.

På afsnittet arbejder vi med en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, hvor der er fokus på patientens egen recovery. Vi arbejder blandt andet deeskalerende og med beroligende metoder som forebyggelse af tvang.

Jobbet indebærer at tilbyde patienterne ekstra aktiviteter, være tilgængelig for snak med patienter og pårørende, samt at være tilgængelig i vores miljø.

 • Ansøgningsfristen er 1.august

F-ACT medarbejder med patientbaggrund til Ambulatorium for Psykoser

Aalborg

Er det dig, som skal være vores nye F-ACT medarbejder med patientbaggrund?

Til F-ACT team ved Ambulatorium for psykoser, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital, søges en medarbejder med patientbaggrund med start den 1. oktober 2021. Stillingen er på 20 timer pr. uge, evt. 15 timer i en opstartsfase.

Du vil indgå som ligeværdig kollega i et team med forskellige fagligheder som læge, sekretærer, sygeplejersker, psykolog, social- og sundhedsassistenter og socialrådgiver. Du vil desuden blive en del af et netværk med andre medarbejdere med patientbaggrund i regionspsykiatrien, hvor I vil kunne sparre med hinanden.
 Som peer-medarbejder har du mulighed for at påvirke fremtidens psykiatri, hvor der er et øget fokus på patient og pårørendeinddragelse.

 • Ansøgningsfristen er 18.august

Pårørende-peer til sengeafsnit 4

Skejby

For at optimere og kvalificere samarbejdet med de pårørende ønsker vi at ansætte en peer-pårørende, dvs en person der har egne erfaringer fra at være pårørende til en person der har været indlagt i psykiatrien (gerne med en affektiv sygdom).

Den pårørende skal i samarbejde med læger og plejepersonaler:

 • være med til at skabe håb for de pårørende
 • have et særligt fokus på at de pårørende inddrages optimalt i behandlingen
 • hjælpe med at der arrangeres pårørendesamtaler
 • arrangere pårørendesamtaler ift egne samtaler
 • samarbejde med peer-medarbejder og plejepersonalet omkring samtaler med pårørende
 • evt. arrangerer pårørende-aftener/arrangementer

Sengeafsnit 4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 24 patienter.

 • Ansøgningsfristen er 31.juli

Pårørende-peer til Psykiatriens hus

Århus

For at samarbejdet med de pårørende, ønsker vi at ansætte en pårørende til en, der har været, – eller er ramt af psykisk sygdom og har været med/er med til recoveryproces.  Som pårørende-peer er man med til at give og understøtte håb, fra en pårørende-peers perspektiv.

Som ansat pårørende-peer i Psykiatriens Hus vil opgaven være at:

 • Have blik for borger og pårørendes perspektiv
 • Have fokus på at de pårørende i behandlingen
 • Have fokus på at der afholdes pårørendesamtaler
 • Hjælpe med at arrangere pårørendesamtaler
 • Samarbejde med peer-medarbejder i samtaler med pårørende
 • Arrangere pårørende-aftener/arrangementer
 • Være synlig og til stede i huset og kunne indgå i formelle og uformelle samtaler med borgere i huset
 • Ansøgningsfristen er 5.august

Peer-medarbejder til Café Rusfri

Randers

Rusmiddelcenter Randers har en spændende stilling i Café Rusfri til dig, der vil bruge egne erfaringer til at støtte andre mennesker i at skabe en mere meningsfuld hverdag.

Café Rusfri er et tilbud til mennesker, som tidligere har haft stof- og/eller alkoholafhængighed tæt inde på livet, og som ønsker at leve et rusfrit liv. Caféen drives i et tæt samarbejde mellem Rusmiddelcenteret, caféens brugerråd og caféens bestyrelse.

Som peer-medarbejder vil du arbejde tæt sammen med en fagprofessionel og de frivillige i caféen om at skabe et trygt og respektfuldt miljø, hvor man som borger kan møde ligesindede, yde støtte til hinanden og deltage i fælles aktiviteter.

Stillingen er på 12 timer om ugen (tirsdag eftermiddag/aften, onsdag eftermiddag og fredag eftermiddag/aften). Tiltrædelse 1. september 2021 eller hurtigst muligt derefter. Der indhentes straffeattest.

 • Ansøgningsfristen er 4. august

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg søger peermedarbejdere til Lokalpsykiatrien Varde og til sengeafsnit A.

Esbjerg/Varde

Har du eller har du haft en sindslidelse? Vil du og kan du hjælpe andre, der er syge?
Har du lyst til at tage et Peer kursus og have din daglige gang i lokalpsykiatrien eller på sengeafsnit, hvor du skal støtte ledige med psykiske lidelser og udfordringer, så de kan gribe nye muligheder på arbejdsmarkedet.

Vi søger 2 peermedarbejdere til besættelse pr. 1.9.2021 eller efter aftale. Stillingerne vil være ca. 10-15 timer pr. uge eller efter nærmere aftale. Tidsbegrænset ansættelse frem til 30.9.2022. Du bedes anføre om du søger både i Varde og Esbjerg – eller hvilket et af stederne!

Du skal have personlige erfaringer med psykisk sygdom og have været i behandling i psykiatrien. Du er rask eller godt på vej i din recoveryproces og klar til nye udfordringer.

Vi forventer, at du har egne erfaringer fra ansættelser på arbejdsmarkedet og er parat til at inddrage disse erfaringer i din arbejdsfunktion. Du er god til at etablere kontakter, vedligeholde og hermed skabe konstruktive samarbejdsrelationer. Det er en fordel, hvis du har erfaringer i at være jobsøgende og hermed kontakten med jobcentre.

 • Ansøgningsfristen er 1.august

Peermedarbejder til Psykiatrisk Klinik

Næstved

Vi søger peermedarbejdere til flere enheder i Psykiatrien Syd. Du vil blive ansat i Psykiatrisk Klinik i Næstved, Ramsherred 1,1.

I Psykiatrisk klinik søges en peermedarbejder på 10 timer. Du får teamleder Rita Myhre Andersen som nærmeste leder. I Psykiatrisk Klinik skal du bl.a. have individuelle samtaler med patienterne og gruppeforløb. For at du kan blive ansat i Psykiatrisk Klinik, skal du have været i ambulant behandling i Psykiatrien.

Som peermedarbejder er du ansat til at støtte patienternes recoveryproces ud fra dine egne erfaringer med at komme dig fra psykisk sygdom. Du skal være med til at understøtte, at patienterne deltager mest muligt i egen behandling samt understøtte håbet om, at de kan komme sig fra psykisk sygdom- ligesom du selv har gjort det.

 • Ansøgningsfristen er 15.august

Projektmedarbejder med egne erfaringer fra psykiatrien til recovery-udvikling

Ballerup

Er du skarp til udviklingsopgaver, har du egne erfaringer fra psykiatrien og har du lyst til at udvikle psykiatrien i en endnu mere recovery-orienteret retning sammen med patienter, pårørende, medarbejdere og ledere?  Så har vi stillingen til dig! 

Hos os får du gode muligheder for faglig udvikling og tæt samarbejde med interessenter på mange niveauer i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Hvis dette lyder som noget for dig, så læs videre!

Du vil blive en del af vores lille velfungerende implementeringsteam med leder, projektleder og konsulent, hvor vi arbejder med recovery-orienteret organisationsudvikling. Vi hører til på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, der dækker hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Du kommer til at være med til vores primære opgave, nemlig at understøtte og facilitere implementeringen af en modenhedsmodel for recovery, som alle afsnit skal bruge til at udvikle praksis i en endnu mere recovery-orienteret retning.

 • Ansøgningsfristen er 6.august

Recovery mentor til åbent sengeafsnit med speciale for affektive lidelser

Frederiksberg

Har du tidligere været indlagt i psykiatrien, og har du lyst til at skabe håb for nuværende indlagte og forbedre deres indlæggelse, så er det dig, vi står og mangler.

Psykiatrisk Center København søger Recovery-mentor til åbent sengeafsnit med speciale for affektive lidelser placeret på Frederiksberg hospital.

Vi søger én medarbejder med patienterfaring fra psykiatrien. Du skal indgå i en tværfaglig personalegruppe hvor du, som medarbejder med erfaringskompetence, skal bringe dine egne erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet. Du vil, med din rolle og erfaring, være et værdifuldt supplement til personalet, og vil kunne støtte patienter med at indgyde håb i forhold til at komme sig efter et sygdomsforløb. Funktionen har til hensigt, via bruger-til-brugerstøtte, at understøtte patientens recovery-proces og deltagelse i eget behandlingsforløb.

 • Ansøgningsfristen er 11.august

2 peermedarbejdere til S336 og S340

Vordingborg

Har du selv bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom og recovery? Ønsker du at bruge dine bearbejdede erfaringer til gavn for andre? Så er du måske en af de peer-medarbejdere, vi søger til Psykiatrien Vest i Slagelse.

Som peermedarbejder er du ansat til at støtte patienternes recovery proces ud fra dine egne erfaringer med at komme dig fra psykisk sygdom. En del af dit arbejde foregår med indlagte patienter, så det er afgørende, at du har erfaring med at have været indlagt i psykiatrien.

Du vil blive ansat direkte på et afsnit med afdelingssygeplejerske Belinda Hansen som nærmeste leder. På sengeafsnit skal du bl.a. have individuelle samtaler med patienterne og evt. gruppeforløb. For at arbejde som peermedarbejder på et sengeafsnit skal du have erfaring med at have været indlagt i psykiatrien.

 • Ansøgningsfristen er 15. august

Konsulent til arbejdet med brugerinddragelse, afstigmatisering og recovery

Roskilde

PsykInfo søger konsulent til arbejdet med brugerinddragelse, afstigmatisering og recovery

Hvis engagement, faglige diskussioner og meningsfulde forandringer i Psykiatrien ringer en klokke hos dig, er det dig, vi mangler i PsykInfo.

PsykInfo er en rådgivnings- og udviklingsenhed i Psykiatrien. Vi arbejder med interne og tværsektorielle projekter inden for brugerinddragelse, afstigmatisering og recovery. Til at styrke det arbejde har vi brug for en ny kollega, der holder lige så meget af at samarbejde om at udvikle Psykiatrien, som vi gør – og det er meget.

Brugerinddragelse, afstigmatisering og recovery er emner, der skal ligge dig på sinde, og det skal vække gejst i dig at arbejde med dem – det gør det hos os, dine kommende kollegaer. Vi følger mange veje i arbejdet, hvor vi arbejder struktureret, metodefunderet, eksplorativt og kreativt. Med andre ord er vi til tegninger såvel som Excel-ark, de vilde idéer, og dem der hviler på viden og grundige analyser.

De ’veje’ skal du også kunne lide at følge – men må selvfølgelig også gerne have inspirerende erfaring med andre ’veje’.

 • Ansøgningsfristen er 30.august

Projektmedarbejder med peerkompetencer til ungebotilbuddet Paderuphus

Randers

Brænder du for at understøtte menneskers recoveryproces? Har du peer-kompetence og solid erfaring med at bruge dine levede erfaringer? Så se her!

Vi søger til partnerskabsprojektet en peermedarbejder, hvis kerneopgave er aktiviteter, som skaber rammen for beboernes sociale træningsbaner og understøtter den enkeltes recoveryproces.

Du vil blive ansat ved Paderuphus og blive en del af en samlet personalegruppe på ti medarbejdere. Desuden har du syv peerkolleger i partnerskabsprojektet, som er ansat i forskellige afdelinger i Randers Kommune. Du vil løbende møde og erfaringsudveksle med dine peerfaglige kolleger.

Vi vil, sammen med eksterne samarbejdspartnere, skabe et fælles fagligt sprog og en fælles tilgang til samarbejdet med borgerne, hvor rehabilitering og recovery er nøgleord. Du kan læse mere om partnerskabsprojektet hér. Se også teamkontrakten for Paderuphus.

 • Ansøgningsfristen er 10. august

Pårørendepeer

Svendborg

Pårørendepeermedarbejderen har særlige opgaver som relateres til de pårørendes oplevelse af håb og muligheder for recovery. Dette arbejde kan indebære meget forskellige opgaver afhængig af, hvad den pårørende og pårørendepeermedarbejderen sammen finder udviklende for en recoveryorienteret indsats, og hvor peermedarbejderen med sin specifikke erfaring kan bidrage til en bedre forståelse af begreber som empowerment og recovery. Opgaver kan være, at pårørendepeermedarbejderen:

 • Har individuelle samtaler med pårørende.
 • Har gruppebaserede samtaler med pårørende.
 • Kan indgå i modtagelsen af patienter/pårørende i afsnittet.
 • Deltager og underviser ved pårørendecafeer og lignende arrangementer.
 • Er tovholder på særlige pårørendearrangementer f.eks. ”Hvad er vigtigt for dig” dagen.
 • Laver opsøgende arbejde i forhold til at udvikle pårørendepeerfunktionen.
 • Ansøgningsfristen er 14.august

PEER medarbejdere søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 og 4

Skejby og Herning

VIL DU ARBEJDE SOM PEER?

Så har du chancen nu, idet vi søger en medarbejder til vores afsnit i hhv. Herning og Skejby.
Stillingerne er er faste med en arbejdstid på 10-20 timer ugentligt. Både dag, aften – og weekendarbejde er muligt.

Alle, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentialet til at støtte andre i deres recovery proces. Ofte kræver det dog en vis afstand til ens egne vanskeligheder, før man er i stand til at sætte sine erfaringer i spil til gavn for andre.

Opgaverne for dig som Peer kan være:

 • Samarbejde med forskellige faggrupper, patienter og pårørende
 • Synlighed og tilgængelighed i miljøet
 • Deltagelse i dagligdags aktiviteter, såsom måltider, samværstider, værkstedsaktiviteter, patientmøder, andre møder og grupper etc.
 • Samtaler med patienter om mestring af deres situation
 • Mulighed for deltagelse i samtaler mellem patienter og personale, hvor patienterne ønsker det.
 • Sparring og supervision med personalet.
 • Ansøgningsfristen er 25.august
Luk menu