Peer-medarbejder til fast stilling på afsnittet for dobbeltdiagnose

Vejle

Vi forventer, at du:

 • Har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed, gerne misbrug.
 • Har mod på at bidrage til at give håb til vores patienter.
 • Vil opholde dig synligt og tilgængelig i miljøet, samt deltagende i aktiviteter.
 • Har gode samarbejdsevner, og kan indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde. 
 • Omgås dine kollegaer med respekt og loyalitet.
 • Vil inddrage patienten, de pårørende og det professionelle netværk under opholdet.
 • Deltager i personalemøder, temadag, osv.
 • Deltager i erfa-gruppe med øvrige peermedarbejder i regionen. 
 • Ansøgningsfristen er 1.februar

Afsnit 19.2 søger en recovery-mentor

Gentofte

Vi mener, at erfaringen med selv at have gennemlevet psykiske vanskeligheder og gennemgået en recovery-proces ofte udgør en unik og virksom ressource. Som recovery-mentor bidrager du til en behandling og rehabilitering med fokus på recovery. Alle, der har oplevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces.

Her har du en unik mulighed for at blive en del af en tværfaglig, engageret og fagligt funderet personalegruppe, hvor du bliver en vigtig spiller på et hold, der arbejder med patienten i centrum.

Du bliver ansat i et afsnit, hvor du indgår i personalegruppen. Her bringer du dine personlige erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet.

Du vil være med til at styrke den enkeltes recovery-proces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen.

 • Ansøgningsfristen er 25.januar

Recovery-mentorer til intensive, åbne og ambulante afsnit

København S

Tanken bag er, at ansatte med erfaringskompetence kan være et værdifuldt supplement til det øvrige personale, fordi de kan støtte patienterne ved at give håb, dele ud af egne erfaringer og være levende beviser på, at det kan lade sig gøre at komme sig efter psykisk sygdom.

Du skal være med til at styrke den enkeltes recovery-proces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen.

Vi forestiller os, at du i samarbejde med det øvrige personale kan være med til at tage imod nye patienter, fungere som gruppeleder i recovery-grupper og være med til at udarbejde kriseplaner i samarbejde med patienterne.

Da stillingen er forholdsvis ny, kan du selv at være med til at præge stillingen. Din daglige leder vil være afdelingssygeplejersken på afsnittet.

 • Ansøgningsfristen er 24.januar

Recovery-mentor til åbent psykoseafsnit C100

Frederiksberg

Har du haft en psykisk lidelse og er kommet dig? Hvis du vil bruge dine erfaringer til at støtte andre mennesker i at skabe en mere meningsfuld hverdag, så hører vi gerne fra dig.

Vi mener, at erfaringen med selv at have levet med psykiske udfordringer og gennemgået en recovery-proces ofte udgør en unik og virksom ressource. Alle, der har oplevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har derfor potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces. Som recovery-mentor kan du dermed bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser kan få behandling og rehabilitering med fokus på recovery.

Du bliver tilknyttet et team med de øvrige recovery-mentorer fra Region Hovedstadens Psykiatri. I vil mødes for at udveksle erfaringer og få supervision og kompetenceudvikling i forhold til mentorrollen.

 • Ansøgningsfristen er 22.januar

Recovery-mentorer der kan bidrage til og motivere andres udvikling

Ishøj

Alle, der har oplevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces. Hvis du har erfaringer med egen psykisk sygdom, og du kan sætte dine erfaringer i spil til gavn for andre, vil vi gerne høre fra dig.

Du har eller har haft en psykiatrisk diagnose, og du har været tilknyttet hospitalspsykiatrien både i døgn- og ambulant behandling. Desuden har du egne erfaringer med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og egen recovery-proces.

Du har været i gang med din recovery-proces på en måde, hvor du nu formår at vurdere, i hvilke situationer inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for andre, og hvornår du i stedet skal rumme patienters aktuelle udfordringer.

 • Ansøgningsfristen er 18. januar

Frivillig

Fredericia

Peer-Partnerskabets spændende forskningsprojekt skaber vi håb og nye handlemuligheder for psykisk sårbare, og bidrager til udviklingen af en ny peer-støtte indsats i Danmark.

Vi søger en håndfuld frivillige, som vil skabe værdi for andre ved at lede erfaringsbaserede gruppeforløb.

For at være frivillig er det en forudsætning, at du selv har oplevet, når psykiske udfordringer spænder ben i hverdagen, og at du kan bringe dine erfaringer med dette i spil på en konstruktiv måde, når det giver mening. Dine personlige erfaringer er guld værd for andre, når du kan møde dem ligeværdigt og i øjenhøjde. Det giver håb og styrke, at se, at andre, der har oplevet psykiske kriser, lever et meningsfuldt liv, hvor der er overskud til at hjælpe andre. 

 • Ansøgningsfristen er løbende

Frivillig

Helsingør

Peer-Partnerskabets spændende forskningsprojekt skaber vi både håb og nye handlemuligheder for psykisk sårbare, og bidrager med ny viden om peer-støtte.

Vi søger frivillige, som vil skabe værdi for andre igennem erfaringsbaserede gruppeforløb.

For at være frivillig er det en forudsætning, at du selv har oplevet, når psykiske udfordringer spænder ben i hverdagen, og at du kan bringe dine erfaringer med dette i spil på en konstruktiv måde, når det giver mening. Dine personlige erfaringer er guld værd for andre, når du kan møde dem ligeværdigt og i øjenhøjde. Det giver håb og styrke, at se, at andre, der har oplevet psykiske kriser, lever et meningsfuldt liv, hvor der er overskud til at hjælpe andre.

 • Ansøgningsfristen er løbende
Luk menu