Mission og vision

Mission

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse

Vision

At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset bopæl og samfundsmæssig status

At alle mennesker generelt mødes og anerkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet

At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold

Luk menu