Nu kommer de unge peers!

26. marts 2021
Af Emma Johanne Sørgaard

Der er begyndende interesse i børne- og ungdomspsykiatrien for peer-medarbejdere, og snart vil vi begynde at se opslag og ansættelser der specifikt går efter unge peers. Men der er også mange spørgsmål og dilemmaer i forbindelse med de unge peer-medarbejdere – hvordan er det anderledes end at have peer-medarbejdere på voksenområdet? Hvor unge skal de være? Og hvordan skaber vi gode rammer for de unge?

Ansættelse af unge peer-medarbejdere

Regionerne skal til at tage stilling til ansættelser af unge peer-medarbejdere på de psykiatriske ungdomsafdelinger. Region Hovedstaden har allerede afsat 0,9 millioner i deres budgetaftale til ansættelse af unge peers, og også i Region Nordjylland og Region Sjælland mærker de interesse på området.

I nogle kommuner findes der allerede peer-ansættelser, -tilbud og -projekter på ungeområdet. Bl.a. i Rudersdal og Lejre kommuner, hvor unge frivillige står for peer to peer aktiviteter for unge, og i Københavns Kommunes ungeenhed er der ansat flere peer-medarbejdere.

To af disse medarbejdere er Rose Marie Leth Schmidt og Jack Campos, der begge er i start 30’erne og har egne erfaringer med psykiske udfordringer og recovery i deres ungdom. De arbejder med unge mellem 18-30 år, der bor på botilbud, og hvoraf nogle også er tilknyttet et aktivitetshus. Her har de forskellige opgaver, så som peer-samtaler og aktiviteter med de unge.

”Vores forhold til de unge er lidt mere venskabelig end det øvrige personales, samtidig med at det selvfølgelig er en professionel relation” siger Jack Campos, som har været ansat i ungeenheden fra dens oprettelse, og derfor også har været med til at udvikle peer-funktionen på stedet. ”Vi fører ikke journal, og derfor kan vores samtaler være mere fortrolige, og det er mere bredt, hvad vi kan tale om. Vi samarbejder selvfølgelig også med deres kontaktpersoner, men vi beder altid om lov før vi deler noget, medmindre det er noget meget alvorligt hvor nogen er i fare eller det omhandler kriminalitet”

 

"Det er i hvert fald min erfaring at det kan være et til tider krævende job, som kræver at man har noget at stå imod med."

Rose Marie Leth Schmidt mener, at når man er peer på ungdomsområdet, er det er vigtigt at have egne erfaringer knyttet til sin ungdom, som man ikke er kommet alt for langt væk fra: ”Det falder mig naturligt at arbejde erfaringsbaseret med unge, fordi jeg selv er ung. Dels fordi mit arbejde som peer handler om at arbejde ligeværdigt og i øjenhøjde, og dels fordi det er nemmere at relatere til de specifikke problematikker, der er ved at gennemgå psykisk sygdom mens man er ung og skal etablere sig. Den erfaring ligger ikke langt fra mig.”

Hun understreger dog, at det er vigtigt, at man selv har været igennem en længere recovery-proces, da arbejdet også kræver, at erfaringerne er modnet nok til at kunne bruges i professionelt peer-arbejde.

”Det er i hvert fald min erfaring at det kan være et til tider krævende job, som kræver at man har noget at stå imod med. kontakten kræver at man er ansvarsfuld og kender sin rolle, fordi de unge kan være mere søgende efter svar og rådgivning, hvor det er rigtig vigtigt at man kan holde sig på sin egen banehalvdel men stadig agere støttende overfor den unge.”

Den svære opstart

Som peer-medarbejdere på voksenområdet også har måttet sande, er det ikke en nem opgave at være den første. Også på ungdomsområdet vil både de unge peers og de organisationer, der ansætter, skulle gøre sig erfaringer med at skabe plads til og fortrolighed med peer-rollen.

Region Sjælland har som den første region haft en ung peer-medarbejder ansat i et projekt. Her ansatte de én ung peer-medarbejder på 6 timer om ugen, hvoraf fire timer skulle gå til peer-samtaler og aktiviteter på et af regionens ungdomsafdelinger.

Pernille Dahl blev i starten af 2020 ansat til at være den første unge peer-medarbejder i Region Sjællands ét-årige projekt. Dén opgave har både været hård og spændende: ”Det var et fantastisk og spændende projekt, men jeg var meget alene”, fortæller Pernille.

Fordi hun blev ansat i et projekt, fik hun ikke peer-uddannelse og ERFA-møder som resten af regionens peer-medarbejdere, og i løbet af sin ansættelsesperiode kunne hun godt mærke, hun manglede det faglige fællesskab.

”Nogle gange kunne jeg godt føle et lille pres i forbindelse med, at jeg var den første peer. Ideelt havde vi været to peers på afsnittet, for det ville have været rart at have en at arbejde tættere sammen med.”

Pernille fremhæver desuden vigtigheden ved at afsnittets personale var nysgerrigt og imødekommende: ”Noget af det der betød meget i min ansættelse var at personalet på afsnittet vidste hvem jeg var, og hvad min rolle indebar. Det at mærke en oprigtig interesse fra mine kollegaer ift. mig, mit recovery-forløb og peer-rollen gav mig en tryghed, til at kunne udføre mit arbejde bedst muligt.” En anden vigtig del af sin ansættelse, Pernille fremhæver, er at hun fik to mentorer tilknyttet – en mentor på afsnittet og en peer-faglig mentor udenfor afsnittet, samt sparring med andre peers fra Roskilde.

 

"Ideelt havde vi været to peers på afsnittet, for det ville have været rart at have en at arbejde tættere sammen med."

I løbet af det år, projektet varede, oplevede Pernille desværre en stor udskiftning i afsnittets personalegruppe, og dette blev en udfordring for hendes arbejde som peer: ”Så skulle jeg præsentere mig selv og peer-rollen rigtig mange gange. Og da jeg havde få timer på afsnittet, kunne det godt være svært både at være på som peer, samtidig med at skulle forholde sig til de ændringer der ofte skete på afsnittet.”

Ung til ung giver mening

Forude ligger sandsynligvis en hel del organisatoriske udfordringer og implementeringsproblemer, når unge peers bliver mere udbredt i Danmark. Men det giver mening, når unge kan støtte unge, og det oplever peer-medarbejderne i Københavns Kommunes ungeenhed:

”Både fortrolighed, identitetsdannelse og kommunikation styrkes ved fællesnævneren at vi begge er unge eller i så tilfælde har ungdomsperioden nært.” Fortæller Rose Marie Leth Schmidt. ”Jeg kan give eksempler som samtaler om menstruation, problematikker omkring det at være under uddannelse og finde sin vej, fælles interesser indenfor for musik osv.”

Jack Campos er enig i, at det at være jævnaldrende styrker relationsdannelsen: ”Der har også været nogle ældre peers, og der kan man altså godt se, at der er et gap ift. forståelsen af kulturen blandt de unge. Vi har bare mere at relatere over, det er nemmere at spejle sig, og så er vi mere ligestillede i relationen, fordi vi ikke på samme måde fremstår som autoriteter, når vi selv er unge.”

 

"Man skal prøve at skabe ligestilling – det er afgørende at man føler sig ligeværdig og inddraget på arbejdspladsen, så man tør sige nogle ting og gøre sine erfaringer gældende."

Da Jack startede som peer-medarbejder og skulle være med til at opbygge og introducere funktionen i ungeenheden, oplevede han at blive taget alvorligt og blive mødt med stor forståelse og hensyn fra ledelsens side.

”Min leder gav mig plads til at tale, når jeg var lidt stille. Han var god til at få mig til at føle, at jeg var en del af teamet. Som peer-medarbejder er man nederst i arbejdspladsens hierarki, som er meget opbygget efter faggrupper. Men min leder har været meget opmærksom på at ligestille alle medarbejdere, så jeg er ikke længere påvirket i samme grad af dette hierarki i min hverdag.”

Når der fremover skal ansættes nye unge peer-medarbejdere, har Jack da også et godt råd på baggrund af sine egne erfaringer med sin ansættelse:

”Man skal prøve at skabe ligestilling – det er afgørende at man føler sig ligeværdig og inddraget på arbejdspladsen, så man tør sige nogle ting og gøre sine erfaringer gældende. Det giver også en selvtillid og myndighed i selve arbejdet med de unge, når ens kollegaer lytter og tager én alvorligt. Det er vigtigt, at man også bliver anerkendt for andet end at være psykisk sårbar, og når man inddrages og tages med på råd, så bliver der også lagt vægt på, at man er værdsat for andre færdigheder.”  

Peer-Netværket afholder webinar om ungeområdet med Jack Campos og Rose Marie Leth Schmidt

Fredag d. 23. april kl. 10.30-12.00

Webinaret er gratis – Tilmelding ikke nødvendigt

Luk menu