Ny national uddannelsesramme for peer-uddannelser i Danmark – en vigtig forudsætning for det peer-faglige arbejde

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ er der netop udgivet en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers.

Uddannelsesrammen er udviklet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland samt Peer-Netværket Danmark. Den bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden om recovery og peer-støtte. Uddannelsesrammen bidrager hermed til, at peer-uddannelser i Danmark har et indhold og en kvalitet, som fremmer, at indsatser i regioner, kommuner og civilsamfund tager udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.

Regionsprojekterne og Peer-Netværket har været med til at sætte fokus på vigtige temaer i det peer-faglige arbejde og selvfølgelig først og fremmest klæde de nye peer-medarbejdere på til at indgå som en ny faggruppe på deres arbejdsplads. Det målrettede arbejde med uddannelse gavner ikke kun de peer-faglige medarbejdere, men har også en effekt på organisatorisk plan, hvor man kan tale om en særlig kulturændring og et nyt perspektiv på den måde, vi hidtil har arbejdet på. I overgangen fra den traditionelle tilgang til den recovery-orienterede tilgang har de peer-faglige medarbejdere en vigtig rolle i forhold til at kvalificere erfaringskompetencen som en kerneydelse til de mennesker, der gerne vil have støtte til forandring.

At arbejde med den peer-faglige tilgang er naturligvis ikke uden udfordringer, men det systematiske arbejde med afprøvning af forskellige modeller, har lagt grunden til succesfuld implementering rigtig mange steder i landet. Det betyder, at man ikke længere bare sætter en peer-medarbejder ind i en organisation uden at have gjort sig tanker om, hvilken betydning det har. En uddannelsesramme er selvfølgelig ikke hele svaret, men det er en god start og skærper opmærksomheden på vigtigheden af de forudgående refleksioner vedrørende den erfaringsbaserede viden, og hvordan man sætter den i spil i fagligt regi.

Vi er glade for, at den viden Regionsprojekterne og Peer-Netværket ligger inde med, nu ikke går tabt. Den er nemlig guld værd for de øvrige kommuner og regioner, der skal i gang med at implementere peer-faglig tilgang, og vi håber på, at endnu flere kommer med ombord.

Du kan læse hele oplægget ved at klikke på billedet:

 

Luk menu