Ny sekretariatsleder i Peer-Netværket

Peer-Netværket har fået ny sekretariatsleder. Hun hedder Mette Bang Larsen og kommer fra en stilling som organisationssekretær for Enhedslisten i Region Hovedstaden. Hun beskriver sig selv som et "organisationsmenneske" med blik for politisk strategi.

Mette Bang Larsen er startet som sekretariatsleder i Peer-Netværket d. 15. juni. Hun kender til peer-området fra sin tid som organisationssekretær i Enhedslisten, hvor hun i mange år har understøttet Enhedslistens politiske arbejde med at sikre peer-stillinger i Region Hovedstaden og arbejdet med at skabe en mere recovery-orienteret psykiatri. Også som lokalpolitiker har hun samarbejdet med peer-medarbejdere og brugerorganisationer om at få indført peer-stillinger på kommunalt plan. 

“I kommunerne er der stadig brug for meget oplysningsarbejde” siger Mette, “Det er nogle meget spredte indsatser, vi ser indtil videre. I regionerne er det virkelig brudt igennem med peer-stillingerne nu, så der handler det i højere grad om at sikre ordentlig forhold.” 

Ud over at bruge sin sans for politik og strategi til lobbyarbejde og påvirkning af beslutningstagere, ser Mette det som sin vigtigste opgave at opbygge Peer-Netværket som en robust, demokratisk og medlemsstyret organisation. 

“For mig er det vigtigste at høre medlemmerne, hvad de ønsker” Forklarer hun, “Det er vigtigt, at medlemmerne er med til at definere, hvilken organisation, der er behov for, og at være med til at præge udviklingen af Peer-Netværket. Og så er det vigtigt at få opbygget en struktur, der er gennemskuelig, og hvor det er tydeligt, hvordan man kan søge indflydelse, hvis det er dét, man gerne vil.” 

Mette beskriver sig selv som et “organisationsmenneske”, og hun har da også engageret sig i en række forskellige bestyrelser, foreninger mm. Hun håber, at hendes mange års erfaring med at drive en medlemsorganisation vil kunne gøre nytte i Peer-Netværket. Først og fremmest glæder hun sig til at få talt med Peer-Netværkets medlemmer.

Blå Bog: Mette Bang Larsen

  • Bachelor i sundhedsfremme fra RUC
  • Har arbejdet 11 år som organisationssekretær for Enhedslisten i Region Hovedstaden 
  • Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i socialudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget, kultur- og fritidsudvalget, handicaprådet og udsatterådet. 
  • Kurser som tillidsrepræsentant og bisidder 
  • Erfaring med  bestyrelsesarbejde fra bl.a. Frederiksbergs Boligfond, PrivatBo, Frederiksberg Musikhøjskole og Dagcenter Norden mm. 
  • Har arbejdet politisk med at indføre peer-medarbejdere i Frederiksberg kommune og Region Hovedstaden

Mail: mette@peernet.dk

Telefon: 2197 7951

Luk menu