19. februar 2021

FOA forhandler med regionerne på vegne af peer-medarbejdere

I denne måned forhandler FOA på vegne af de regionaltansatte peer-medarbejdere, som udgør lidt over 75% af lønnede peer-medarbejdere i Danmark. Peer-Netværket har været i kontakt med FOA i løbet af forhandlingerne, og der er mange uafklarede spørgsmål om, hvem vi peer-medarbejdere egentlig er som faggruppe?

Imens FOA forhandler, arbejder vi i Peer-Netværket på at få færdiggjort vores rapport om løn- og ansættelsesforhold blandt danske peer-medarbejdere. FOAs forhandler har fået lov til at kigge med i de tal, og der er meget at lære om, hvem peer-medarbejderne egentlig er? Samtidig må vi også spørge os selv, hvordan vi gerne vil udvikle os som faggruppe?

En broget flok

Der findes lige nu ca. 210 lønnede peer-medarbejdere + flere hundrede frivillige peers, og der er flere stillinger på vej både i regioner og kommuner. Vi er en voksende faggruppe, der stille og roligt får mere plads på de offentlige arbejdspladser. Men ligesom idéen om en peer-medarbejder for mange kollegaer ude på arbejdspladserne stadig er ny eller ukendt, så er idéen om os som en faggruppe også ny og tæt på ukendt for FOAs forhandlere.

Sædvanligvis defineres faggrupper på baggrund af en uddannelse, men på dette punkt er peer-medarbejdere svære for fagforbundene at putte i en kasse. Fra vores nationale spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at der blandt danske peer-medarbejdere er ca. 20% ufaglærte, 20% højtuddannede og de resterende 60% er alt derimellem. Samtidig antager FOA at social- og sundhedsfaglige uddannelser er mere relevante end andre uddannelser. 36,5% af peer-medarbejdere har ifølge vores undersøgelse en social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Men i Peer-Netværket mener vi ikke, en social- eller sundhedsfaglig baggrund nødvendigvis er en fordel, der skal lønnes højere end andre uddannelser.

Fælles overenskomst

FOAs forhandlere håber på, at kunne få indplaceret alle regionaltansatte peer-medarbejdere på en fælles startløn, løntrin 11 eller 15, som er et af de laveste løntrin hos FOA. Herefter vil man kunne forhandle et individuelt kvalifikationstillæg på baggrund af personlige og faglige kvalifikationer. FOA argumenterer med, at det er nødvendigt for peer-medarbejdere med en fælles overenskomst, da regionerne som udgangspunkt ser alle peer-medarbejdere som ufaglærte, på trods af at kun 20% reelt er det, fordi man som peer-medarbejdere ansættes i en anden form for stilling end den, men er uddannet til. Bekymringen fra nogen peer-medarbejdere er dog, at en fælles overenskomst kan forhindre nogen regioner i at lønne højere end de regioner, der vælger at lønne deres peer-medarbejdere som ufaglærte. Tal fra vores undersøgelse viser, at 39,4% af peer-medarbejder i dag lønnes efter kompetencer, mens 57% lønnes som ufaglærte (f.eks. på løntrin 11 eller 15), heraf har 21,2% forhandlet et individuelt kvalifikationstillæg. På landsplan er det altså kun omkring halvdelen af peer-medarbejderne, der bliver lønnet som ufaglærte.

Er man peer-medarbejder i mere end to år?

Én af de myter, vi hør hørt flere gange fra FOA er, at man efter ca. to år i en peer-stilling vil være ”kommet sig nok” til at vende tilbage til et arbejde indenfor det område, man er uddannet i. Det er en rigtig ærgerlig misforståelse, som vi fra Peer-Netværkets side har forsøgt at opklare; peer-medarbejdere vælger arbejdet som peer til af lyst og ikke af nød, og hvis man fravælger jobbet igen efter få år, vil det typisk være pga. lav løn, svære arbejdsforhold, oplevelser med stigmatisering eller manglende udviklingsmuligheder. Vi kan se fra vores undersøgelse at 41,6% af peer-medarbejdere får en løn, der svarer til en bruttomånedsindkomst på under 23.000. Det er særligt i Region Hovedstaden og Region Midtjylland at lønnen er lav. Desuden melder over en fjerdedel af peer-medarbejderne om stigmatiserende oplevelser i forbindelse med deres arbejde, hvilket kan være alt fra direkte mobning til fordomme der ”hænger i luften”.  

Hvad kan Peer-Netværket gøre?

Peer-Netværket er ikke en fagforening og har ikke muligheden eller ressourcerne til at overtage forhandlingerne fra FOA. Vi kan derimod oplyse om, hvem peer-medarbejderne er, og opklare misforståelser. Det gælder lige nu om, at vi som peer-medarbejdere selv er aktive i arbejdet med at definere os selv som faggruppe, så det ikke overlades til fagforbund eller regioner.

Ifølge vores undersøgelse er kun omkring 15% af peer-medarbejdere medlem af FOA. Derfor er det heller ikke skrevet i sten, at det er FOA, der som fagforbund skal repræsentere peer-medarbejderne.

Peer-Netværket har for nyligt oprettet et forum for peer-medarbejdere, der ønsker at være aktive i kampen for bedre løn og vilkår. I dette forum vil der blive arbejdet for, at peer-medarbejderne lander i det fagforbund der forstår os bedst, og som vil varetage vores interesser bedst muligt. Desuden vil der sideløbende blive diskuteret, hvordan vi som peer-medarbejdere skal definere os selv som faggruppe?

Hvis du er interesseret i at deltage i dette arbejde, så send en mail til: flo@peernet.dk

Luk menu